In data de 15.11.2022, la ora 12:00,  sala 2, etaj 1 Campus, va avea loc în cadrul facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Materiale de adiție osoasă utilizate în stomatologie / Bone Grafting Materials for Dentistry

elaborată de doamna

DUMITRESCU CristinaRodica

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. ADELINA IANCULESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. ECATERINA ANDRONESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Acad.  MARIA ZAHARESCU REFERENT
Conf.dr. TOMA CIOCAN REFERENT
Prof.dr.ing. ANTON FICAI REFERENT

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313