Contributions to the Investigation on the Operating of a Diesel Engine Fuelled by Gasoline-Diesel, Gasoline-Biodiesel B20 Fuels under the Reactivity Controlled Compression Ignition Strategy / ADNAN KADHIM RASHID – 07.10.2022, ora 10:00

In data de 07.10.2022, la ora 10:00, în sala 3.2, din cadrul Bibliotecii universității, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul:  Contributions to the Investigation on the Operating of a Diesel Engine Fuelled by Gasoline-Diesel, Gasoline-Biodiesel B20 Fuels under

Orașe inteligente apărabile: o abordare a sistemului de sisteme pentru spații integrate vertical / Defensible Smart Cities: A System-of-Systems Approach for Vertically Integrated Spaces / BOTEZATU Ulpia Elena – 10.10.2022, ora 15:00

In data de 10.10.2022, ora 15:00, în sala BN 230 va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Doctorale de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Orașe inteligente apărabile: o abordare a sistemului de sisteme pentru spații integrate vertical / Defensible Smart Cities: A

Noi tendințe în abordarea transversală a domeniului cyber în cadrul infrastructurilor critice. o perspectivă de sistem-de-sisteme / New Trends in the Transversal Analysis of the Cyber Domain in Critical Infrastructure Protection. A System-of-Systems Perspective / VEVERA Adrian Victor – 10.10.2022, ora 13:00

In data de 10.10.2022, ora 13:00,  în sala BN 230 va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Doctorale de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Noi tendințe în abordarea transversală a domeniului cyber în cadrul infrastructurilor critice. o perspectivă de sistem-de-sisteme / New

Optimizarea fiscală în administrarea afacerilor organizațiilor industriale transfrontaliere / Tax Optimisation in Business Management of Cross-Border Industrial Organisations / MANEA Mariana – 05.10.2022, ora 11:00

In data de 05.10.2022, ora 11:00, sala 2.2 din Bibliotecă în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Optimizarea fiscală în administrarea afacerilor  organizațiilor industriale transfrontaliere / Tax Optimisation in Business Management

 Algoritmi adaptivi cu aplicații în comunicațiile audio și de voce / Adaptive Algorithms with Applications in Audio and Voice Communications / RUSU Alexandru – George – 03.10.2022, ora 12:00

În data de 03.10.2022, la ora 12:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Algoritmi adaptivi cu aplicații în comunicațiile audio și de voce /

Tehnologii ecologice cu membrane compozite și lichide / Eco-Friendly Technologies with Composite and Liquid Membranes / CIMBRU (ANDREI – CIMBRU) Anca – Maria – 30.09.2022, ora 11:00

În data de 30.09.2022, la ora 11:00,  sala L 106 (campus Polizu), din cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată în str. Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Tehnologii ecologice cu membrane compozite și lichide / Eco-Friendly Technologies with

Eficientizarea energetică a proiectării și exploatării turbomașinilor / Energy Efficiency of Turbomachine Design and Operation / DUMITRESCU Oana Maria- 29.09.2022, ora 11:00

In data de 29.09.2022, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Energetică, în sala EH 017,  ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Eficientizarea energetică a proiectării și exploatării turbomașinilor / Energy Efficiency of Turbomachine Design and Operation elaborată de DUMITRESCU Oana – Maria REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

Cercetări teoretice și experimentale privind tribologia pielii cu aplicații la prinderea directă și indirectă a obiectelor / A Combined Theoretical and Experimental Study of the Tribology of Human Skin with Applications to Direct and Indirect Manipulation of Objects / CĂLIN Andrei – 29.09.2022, ora 10:00

In data de 29.09.2022, la ora 10:00, în sala CG 022, din cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul  Cercetări teoretice și experimentale privind tribologia pielii cu aplicații la prinderea directă și