Trustworthy Cyber-Infrastructure / Infrastructură cibernetică de încredere / STANCU Florin-Alexandru – 18.03.2022, ora 12.00

In data de 18.03.2022, la ora 12.00 va avea loc in cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, sedinta de dezbatere si susţinere publică, a tezei de doctorat  cu titlul Trustworthy Cyber-Infrastructure / Infrastructură cibernetică de încredere a candidatului STANCU Florin-Alexandru REZUMAT_RO / REZUMAT_EN în domeniul fundamental  STIINŢE INGINERESTI, domeniul de doctorat CALCULATOARE SI TEHNOLOGIA

Securitatea și protecția datelor private în tehnologiile actuale/ Security and Privacy in Big Data / FLOREA Iulia-Maria – 21.03.2022, la ora 10.00

In data de 21 martie 2022, la ora 10.00 va avea loc in cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, sala Precis 105, sedinta de dezbatere si susţinere publică, a tezei de doctorat  cu titlul Securitatea și protecția datelor private în tehnologiile actuale/ Security and Privacy in Big Data a candidatului FLOREA Iulia-Maria REZUMAT_RO /

System and Method for Reducing the Attack Surface and Optimizing the Response to Cyber-Security Incidents / Sistem și metodă de pentru reducerea suprafeței de atac și optimizarea răspunsului la incidente de securitate cibernetică / SANDESCU Cristian – 18 martie 2022, ora 10.00

In data de 18 martie 2022, la ora 10.00 va avea loc in cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, sedinta de dezbatere si susţinere publică, a tezei de doctorat  cu titlul System and Method for Reducing the Attack Surface and Optimizing the Response to Cyber-Security Incidents / Sistem și metodă de pentru reducerea suprafeței

Cercetări privind corelațiile dintre performanțele clusterelor inovative și strategia națională de cercetare-dezvoltare-inovare pe componentele de specializare inteligentă / Research on the Correlations between the Innovative Clusters Performances and the National Strategy of Research-Development-Innovation on Smart Specialization Components / TĂNASE Narcisa Melania – 11.03.2022, ora 11:00

In data de 11.03.2022, ora 11:00, sala CB 109, va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, în sistem online, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind corelațiile dintre performanțele clusterelor inovative și strategia națională de cercetare-dezvoltare-inovare pe componentele de specializare inteligentă / Research

Cercetări privind valorificarea transferului tehnologic în vederea creșterii sustenabile a competitivității organizațiilor de cercetare – dezvoltare – inovare / Research on the Valorization of Technology Transfer in View of Sustainable Increase in the Competitiveness of  Research – Development – Innovation Organizations / CARAMIHAI (GUDA) Mihaela – 11.03.2022, ora 13:00

In data de 11.03.2022, ora 13:00,  sala   CB109 va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, în sistem online, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind valorificarea transferului tehnologic în vederea creșterii sustenabile a competitivității organizațiilor de cercetare – dezvoltare – inovare / Research

Modelarea și simularea în domeniul frecvenței a rețelelor electrice de joasă tensiune cu consumatori neliniari / Frequency Domain Modeling and Simulation of Low Voltage Electric Power Networks with Nonlinear Loads / STEFĂNESCU Valentin – 07.03.2022, ora 12:00

În data de 07.03.2022, la ora 12:00, va avea loc în cadrul facultății de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura (online și fizic), în sala EC 201, a tezei de doctorat cu titlul:  Modelarea și simularea în domeniul frecvenței a rețelelor electrice de joasă tensiune cu consumatori neliniari /

Rețele de transport cu consolidări de fluxuri / Transport Networks with Flow Consolidation / STERE Armand – Șerban – 03.03.2022, ora 12:00

In data de 03.03.2022, la ora 12:00, va avea loc în Sala de Consiliu din cadrul facultății de Transporturi, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, ședința de dezbatere și susținere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Rețele de transport cu consolidări de fluxuri / Transport Networks with Flow Consolidation, elaborată de domnul

Bioproduse hibride pe bază de colagen din pește si extracte naturale / Hybrid Bioproducts Based on Fish Collagen and Natural Extracts / DĂNILĂ Elena – 04.03.2022, ora 10:00

In data de 04.03.2022, ora 10:00,  sala A 040, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Bioproduse hibride pe bază de colagen din pește si extracte naturale / Hybrid Bioproducts