Constantin – Alexandru PANDELE / Receptor cu poziționare punctuală de precizie prin servicii satelitare de poziționare globală pentru utilizare în spațiu / Precise Point Positioning Global Navigation Satellite Services Receiver for Space – 14.07.2021, ora 10:00

În data de 14.07.2021, la ora 10:00, va avea loc, în cadrul facultății de Inginerie Aerospațială, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: Receptor cu poziționare punctuală de precizie prin servicii satelitare de poziționare globală pentru utilizare în spațiu / Precise Point Positioning Global Navigation

Daniel TABAN / Contribuții la studiul recuperării energiei termice deșeu sau din surse regenerabile cu ajutorul ciclurilor rankine cu fluide organice / Contributions to the Study of Waste or Renewable Thermal Energy Recovery using Organic Rankine Cycles – 07.07.2021, ora 16:00

In data de 07.07.2021, la ora 16:00, în cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, în sistem online, a tezei de doctorat cu titlul:  Contribuții la studiul recuperării energiei termice deșeu sau din surse regenerabile cu ajutorul ciclurilor

Grațian – Mihai FIERĂSCU / Analiza influenței sistemelor de protecție asupra calității energiei electrice / Analysis of Protection Systems Influences on Power Quality – 15.07.2021, ora 11:00

In data de 15.07.2021, la ora 11:00, va avea loc, în cadrul facultății de Energetică, ședința de dezbatere și susţinere publică, în sistem online, a tezei de doctorat cu titlul Analiza influenței sistemelor de protecție asupra calității energiei electrice / Analysis of Protection Systems Influences on Power Quality elaborată de Grațian – Mihai FIERĂSCU, REZUMAT_RO

Florentin – Alin BUȚU / Controlul automat al atitudinii şi traiectoriei vehiculelor spaţiale / Automatic Control of Spacecraft Attitude and Trajectory – 07.07.2021, ora 10:00

În data de 07.07.2021, la ora 10:00, va avea loc, în cadrul facultății de Inginerie Aerospațială, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: Controlul automat al atitudinii şi traiectoriei vehiculelor spaţiale / Automatic Control of Spacecraft Attitude and Trajectory elaborată de Florentin – Alin BUȚU,

Georgiana GUȚU (BALABAN) / Optimizarea funcționării și îmbunătățirea calității energiei electrice în rețelele electrice de distribuție / Optimizing the Operation and Improving the Quality of Electricity in Electricity Distribution Networks – 01.07.2021, ora 10:00

In data de 01.07.2021, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Energetică, ședința de dezbatere și susţinere publică, în sistem online, a tezei de doctorat cu titlul Optimizarea funcționării și îmbunătățirea calității energiei electrice în rețelele electrice de distribuție / Optimizing the Operation and Improving the Quality of Electricity in Electricity Distribution

 Edgar MORARU / Cercetări privind realizarea protezelor dentare prin depuneri selective cu laser și prin alte tehnologii aditive / Research on the Realization of Dental Prostheses by Selective Laser Deposition and other Additive Technologies – 28.06.2021, ora 11:30

In data de 28.06.2021, la ora 11:30, în cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, în sistem online, a tezei de doctorat cu titlul:  Cercetări privind realizarea protezelor dentare prin depuneri selective cu laser și prin alte tehnologii

Iulian URSAC / Sintetizor de frecvenţă pentru comunicații fară fir în standardul 802.11g  /  802.11g Standard Wireless Radio Communications Frequency Synthesizer – 30.06.2021, ora 13:00

În data de 30.06.2021, la ora 13:00, va avea loc, în cadrul facultății de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: Sintetizor de frecvenţă pentru comunicații fară fir în standardul 802.11g  /  802.11g Standard Wireless Radio Communications Frequency Synthesizer elaborata de Iulian URSAC,

Constantin – Cristian DAMIAN / Contribuții la dezvoltarea senzorilor de imagine inteligenti / Contributions to the Developement of Computational Imaging Sensors – 23.06.2021, ora 11:00

În data de 23.06.2021, la ora 11:00, va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții la dezvoltarea senzorilor de imagine inteligenti / Contributions to the Developement of Computational Imaging Sensors  elaborată de Constantin