Contribuții teoretice și experimentale privind substituirea agenților frigorifici din centrala de tratare a aerului / Theoretical and Experimental Contributions on the Substitution of Refrigerants in the Air Handling Unit / Iulian-Cătălin UȚA – 14.12.2023, ora 11:00

În data de 14.12.2023, la ora 11:00, în sala 3.2, din cadrul Bibliotecii Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, etaj 3, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul ”Contribuții teoretice și experimentale privind substituirea agenților frigorifici din

Extinderea autonomiei automobilelor electrice cu ajutorul panourilor solare / Increasing the Autonomy of Electric Cars using Photovoltaic Panels / ȚURCANU Alexandru – 18.12.2023, ora 12:00

În data de 18.12.2023, la ora 12:00, în sala EC 201 ,va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică,  a tezei de doctorat cu titlul:  Extinderea autonomiei automobilelor electrice cu ajutorul panourilor solare / Increasing the Autonomy of Electric Cars using Photovoltaic Panels  elaborată de ȚURCANU Alexandru

Studii privind motoarele electrice multifazate / Studies on Multiphase Electric Motors / DUMITRU Constantin – 19.12.2023, ora 10:00

În data de 19.12.2023, la ora 10:00, în sala EC 201 ,va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică,  a tezei de doctorat cu titlul: Studii privind motoarele electrice multifazate / Studies on Multiphase Electric Motors   elaborată de, DUMITRU Constantin REZUMAT_RO / REZUMAT_EN în domeniul fundamental  ȘTIINȚE

Studii computationale ale aero-thermodinamicii sistemelor de propulsie supersonice  / Computational Studies of the Aero-Thermodynamics of Supersonic Propulsion Systems / ILIE Marcel – 14.12.2023, ora 11:00

In data de 14.12.2023, la ora 11:00,  în sala JI 109  va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Studii computationale ale aero-thermodinamicii sistemelor de propulsie supersonice  / Computational Studies of the Aero-Thermodynamics of Supersonic Propulsion Systems elaborată de

Managementul resurselor în soluții de virtualizare pentru rețele și servicii / Resource Management in Virtualization Solutions for Networks and Services / CONȚU Cosmin Andrei – 15.12.2023, ora 16:00

În data de 15.12.2023, la ora 16:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică Telecomunicații și Tehnologia Informației, în sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Managementul resurselor în soluții de virtualizare pentru rețele și servicii

Contribuții privind creșterea durabilității sapelor de foraj prin încărcarea prin sudare cu aliaje cu entropie înaltă / Contributions on Increasing the Durability of Drill Bits by Welding Loading with High Entropy Alloys / PAVELIU (ȘTEFĂNESCU) Elena-Violeta – 06.12.2023, ora 10:00

În data de 06.12.2023, ora 10:00,  sala Consiliu SIM, etaj 1, JB 110  va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică,  ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții privind creșterea durabilității sapelor de foraj prin încărcarea prin sudare cu aliaje cu entropie înaltă / Contributions

Optimizarea metodelor de sinteză a nanoparticulelor pentru sisteme cu eliberare controlată de medicamente / Optimization in Nanoparticle Synthesis Methods for Drug Delivery Systems / CHIRCOV (UNCU) Cristina – 29.11.2023, ora 13:00

În data de 29.11.2023, la ora 13:00,  în clădirea CAMPUS, sala de conferințe , va avea loc în cadrul Scolii Doctorale de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată în Splaiul Independenței nr.313, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Optimizarea metodelor de sinteză a nanoparticulelor pentru sisteme cu eliberare controlată de medicamente 

Nanobiomateriale /  Nanobiomaterials / OPREA (STOICA) Elena Alexandra – 29.11.2023, ora 12:00

În data de 29.11.2023, la ora 12:00,  în clădirea CAMPUS, sala de conferințe , va avea loc în cadrul Scolii Doctorale de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată în Splaiul Independenței nr.313, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Nanobiomateriale /  Nanobiomaterials elaborata de doamna: OPREA (STOICA) Elena Alexandra REZUMAT_RO /