Cercetări privind îmbunătățirea securității și sănătății în muncă în vederea minimizării efectelor noxelor la sudarea în medii de gaze protectoare / Research on Improving Occupational Safety and Health in Order to Minimize the Effects of Pollutants when Welding in Protective Gas Environments / FĂTU (TRIFU) Alina – 22.11.2023, ora 9:00

În data de 22.11.2023, ora 9:00,  sala CB 212 va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică,  ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind îmbunătățirea securității și sănătății în muncă în vederea minimizării efectelor noxelor la sudarea în medii de gaze protectoare / Research

Evaluarea prezenței în mediu a poluanților anorganici din zone afectate de poluarea antropică / Assessment of the Presence of Inorganic Pollutants in the Environment from Areas Affected by Anthropogenic Pollution / VASILACHE Nicoleta – 14.11.2023, ora 12:00

În data de 14.11.2023, la ora 12:00,   în sala L 106, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Chimică și Biotehnologii, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Evaluarea prezenței în mediu a poluanților anorganici din zone afectate de poluarea antropică / Assessment of the Presence of Inorganic

Cercetări privind realizarea unui vehicul agricol autopropulsat acționat electric / Research on the Realization of an Electrically Operated Self-Propelled Agricultural Vehicle / CRISTEA Mario – 22.11.2023, ora 11:00

În data de 22.11.2023, la ora 11:00, în sala D 101  va avea loc în cadrul școlii doctorale de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, a tezei de doctorat cu titlul Cercetări privind realizarea unui vehicul agricol autopropulsat acționat electric / Research on the Realization of an Electrically Operated Self-Propelled Agricultural Vehicle

Reglajul frecvenței în sistemele electroenergetice ale viitorului / Frequency Control Solutions in the Future Power Systems / JALEEL ISMAIL JABER AL – HASHEME – 10.11.2023, ora 13:00

În data de 10.11.2023, la ora 13:00, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Energetică, în sala E I 112,  ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Reglajul frecvenței în sistemele electroenergetice ale viitorului / Frequency Control Solutions in the  Future Power Systems elaborată de JALEEL ISMAIL JABER AL

Abordari multicriteriale pentru determinarea circulatiei optime de putere folosind tehnici de optimizare metaeuristică / Multi Criteria Frameworks for Solving Optimal Power Flow using Metaheuristic Optimization Techniques / MURTADHA MAHMOOD SADKHAN AL – KAABI – 10.11.2023, ora 12:00

În data de 10.11.2023, la ora 12:00, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Energetică, în sala EI 112,  ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Abordari multicriteriale pentru determinarea circulatiei optime de putere folosind tehnici de optimizare metaeuristică / Multi Criteria Frameworks for Solving Optimal Power Flow using

Ecotehnologii aplicate în procese avansate specifice epurării apelor / Ecotechnologies Applied in Advanced Water Treatment Processes / COVALIU Leon Dumitru – 31.10.2023, ora 11:00

În data de 31.10.2023, la ora 11:00, în sala JF 004  va avea loc în cadrul școlii doctorale de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, a tezei de doctorat cu titlul Ecotehnologii aplicate în procese avansate specifice epurării apelor / Ecotechnologies Applied in Advanced Water Treatment Processes elaborată de COVALIU Leon Dumitru

STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND COMPORTAREA TRIBOLOGICĂ A SISTEMELOR DE FRÂNARE ALE AUTOVEHICULELOR / STUDIES AND RESEARCH ON THE TRIBOLOGICAL BEHAVIOR OF VEHICLE BREAKING SYSTEM / CRISTESCU Andreea-Cătălina – 30.10.2023, ora 12:00

În data de 30.10.2023, la ora 12:00, în sala D 101 va avea loc în cadrul școlii doctorale de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, a tezei de doctorat cu titlul STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND COMPORTAREA TRIBOLOGICĂ A SISTEMELOR DE FRÂNARE ALE AUTOVEHICULELOR / STUDIES AND RESEARCH ON THE TRIBOLOGICAL BEHAVIOR OF

VALORIFICAREA DEȘEURILOR DIN POLIETILENTEREFTALAT (PET) ÎN CONTEXTUL ECONOMIEI CIRCULARE / RECOVERY OF POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET) WASTE IN THE CONTEXT OF CIRCULAR ECONOMY / MÂRȘOLEA (CRISTEA) Adriana – Cornelia – 30.10.2023, ora 11:00

În data de 30.10.2023, la ora 11:00,  sala L 022, va avea loc în cadrul Scolii Doctorale de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: VALORIFICAREA DEȘEURILOR DIN POLIETILENTEREFTALAT (PET) ÎN CONTEXTUL ECONOMIEI CIRCULARE / RECOVERY OF