FIABILITATEA ECHIPAMENTELOR DIN STAŢIILE DE EPURARE / RELIABILITY FOR WASTEWATER TREATMENT PLANT EQUIPMENT

In data de 30.10.2020, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Energetică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul FIABILITATEA ECHIPAMENTELOR DIN STAŢIILE DE EPURARE / RELIABILITY FOR WASTEWATER TREATMENT PLANT EQUIPMENT,  elaborată de NICOLESCU FLORIN REZUMAT_RO / REZUMAT_EN  în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI,

HAOS DETERMINIST ȘI FRACTALI ÎN MODELAREA REȚELELOR COMPLEXE / DETERMINISTIC CHAOS AND FRACTALS ÎN COMPLEX NETWORKS MODELING

In data de 27.10.2020, la ora 18:00, va avea loc în cadrul facultății de Științe Aplicate, situată în Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6, sedința de dezbatere și susţinere publică care se va desfășura online, a tezei  de doctorat cu titlul:  HAOS DETERMINIST ȘI FRACTALI ÎN MODELAREA REȚELELOR COMPLEXE / DETERMINISTIC CHAOS AND FRACTALS ÎN

OPTIMIZAREA MANAGEMENTULUI CALITĂȚII APEI POTABILE / OPTIMIZATION OF DRINKING WATER QUALITY MANAGEMENT

În data de 27.10.2020, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: OPTIMIZAREA MANAGEMENTULUI CALITĂȚII APEI POTABILE / OPTIMIZATION OF DRINKING WATER QUALITY MANAGEMENT elaborată de IORDACHE ALICE (IONIȚĂ) REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

SISTEME NANOSTRUCTURATE MAGNETICE CU APLICAȚII ÎN SINTEZA DE PEPTIDE ȘI ÎN ELECTRONICĂ / MAGNETIC NANOSTRUCTURED SYSTEMS WITH APPLICATIONS IN PEPTIDE SYNTHESIS AND ELECTRONCS

In data de 05.11.2020, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:   SISTEME NANOSTRUCTURATE MAGNETICE CU APLICAȚII ÎN SINTEZA DE PEPTIDE ȘI ÎN ELECTRONICĂ / MAGNETIC NANOSTRUCTURED SYSTEMS WITH APPLICATIONS IN

 NANOBIOMATERIALE MULTIFUNCȚIONALE / MULTIFUNCTIONAL NANOBIOMATERIALS

În data de 29.10.2020, la ora 14:00, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  NANOBIOMATERIALE MULTIFUNCȚIONALE / MULTIFUNCTIONAL NANOBIOMATERIALS elaborată de POPESCU ROXANA – CRISTINA REZUMAT_RO / REZUMAT_EN în domeniul fundamental  ȘTIINŢE INGINEREȘTI,

SISTEME CU ELIBERARE ȘI VECTORIZARE DE PRINCIPII BIOLOGIC ACTIVE / DELIVERY AND VECTORIZATION SYSTEMS OF BIOLOGICAL ACTIVE PRINCIPLES

În data de 29.10.2020, la ora 13:00, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  SISTEME CU ELIBERARE ȘI VECTORIZARE DE PRINCIPII BIOLOGIC ACTIVE / DELIVERY AND VECTORIZATION SYSTEMS OF BIOLOGICAL ACTIVE PRINCIPLES elaborată

STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND DISTRIBUIREA ÎNGRĂȘĂMINTELOR ORGANICE SOLIDE / STUDIES AND RESEARCHES ON SPREADING THE SOLID ORGANIC FERTILIZERS

In data de 23.10.2020, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul  STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND DISTRIBUIREA ÎNGRĂȘĂMINTELOR ORGANICE SOLIDE / STUDIES AND RESEARCHES ON SPREADING THE SOLID ORGANIC FERTILIZERS,  elaborată de POPA

CERCETĂRI TEORETICE ȘI EXPERIMENTALE PRIVIND OBȚINEREA DE NOI ALIAJE CU ENTROPIE ÎNALTĂ CU PROPRIETĂȚI BIOCOMPATIBILE/THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCHES REGARDING THE OBTAINING OF NEW HIGH ENTROPY ALLOYS WITH BIOCOMPATIBLE PROPERTIES

In data de 08.10.2020, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  CERCETĂRI TEORETICE ȘI EXPERIMENTALE PRIVIND OBȚINEREA DE NOI ALIAJE CU ENTROPIE ÎNALTĂ CU PROPRIETĂȚI BIOCOMPATIBILE/THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCHES REGARDING THE