Analiza patogenezei moleculare a cancerului de sân folosind analiza integrată de microarray și modelarea genică / Molecular Pathogenesis Analysis of Breast Cancer Using Integrated Microarray Analysis and Gene Modeling / LIXANDRU-PETRE (PETRE) Irina-Oana – 13.07.2022, ora 12.00

In data de 13 iulie 2022, la ora 12.00, in sala ED 109 din cadrul facultatii de Automatică şi Calculatoare din Splaiul Independenţei nr.313, si on-line pe platforma MTeams, va avea loc sedinta de dezbatere si susţinere publică a tezei Analiza patogenezei moleculare a cancerului de sân folosind analiza integrată de microarray și modelarea genică

Ingineria și managementul obținerii si procesării aliajelor antifricțiune inovative / Engineering and Management of Obtaining and Processing Innovative Anti-Friction Alloys / AVRAM Vasile – 15.07.2022, ora 11:00

In data de 15.07.2022, ora 11:00,  sala JI 109  va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Ingineria și managementul obținerii si procesării aliajelor antifricțiune inovative / Engineering and Management of Obtaining and Processing Innovative Anti-Friction Alloys, elaborată de

Către un management sporit al siguranței în ATM / Towards Enhanced Safety Management in ATM / STASTNY Peter – 07.07.2022, ora 9:00

În data de 07.07.2022, la ora 9:00, în sala G-02 – Polizu va avea loc în cadrul Facultății de Inginerie Aerospațială, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Către un management sporit al siguranței în ATM / Towards Enhanced Safety Management in ATM elaborată de STASTNY Peter REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

Studii asupra unor poluanți atmosferici prin tehnici experimentale și analize de corelații multifractale / Studies of Air Pollutants through Experimental Techniques and Multifractal Correlation Analyzes / MARIN Cristina Antonia – 30.06.2022, ora 10:00

În data de 30.06.2022, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Științe Aplicate, în sala BN020, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Studii asupra unor poluanți atmosferici prin tehnici experimentale și analize de corelații multifractale / Studies of Air Pollutants through Experimental Techniques and Multifractal Correlation

Evaluare de proprietăți din calcule de mecanică cuantică pentru compuși azulenici / Evaluation of Properties from Quantum Mechanical Calculations for Azulenic Compounds / VASILE (CORBEI) Alina – Alexandra – 28.06.2022, ora 11:30

În data de 28.06.2022, la ora 11:30, sala D 018 (campus Polizu), din cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată în str. Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Evaluare de proprietăți din calcule de mecanică cuantică pentru compuși azulenici

Produși de interes biologic cu implicații biomedicale separați prin procese membranare / Products of Biological Interest with Biomedical Implicațions Separated by Membrane Processes / DIMULESCU (NICA) Ioana Alina – 28.06.2022, ora 11:30

În data de 28.06.2022, la ora 11:30, sala L 106 (campus Polizu), din cadrul facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată în str. Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Produși de interes biologic cu implicații biomedicale separați prin procese membranare

Membrane compozite selective cu aplicații biologice / Selective Composite Membranes with Biological Applications / BĂRDACĂ (URDUCEA) Cristina – 28.06.2022, ora 10:00

În data de 28.06.2022, la ora 10:00, sala L 106 (campus Polizu), din cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată în str. Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Membrane compozite selective cu aplicații biologice / Selective Composite Membranes with

Modelarea fenomenelor electromagnetice din materiale dielectrice nanostructurate / Electromagnetic Phenomena Modeling of Nanostructured Dielectric Materials / ANDREI (ENACHE) Elena – Laura – 27.06.2022, ora 11:00

În data de 27.06.2022, la ora 11:00, va avea loc în sala EC 201, din cadrul facultății de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Modelarea fenomenelor electromagnetice din materiale dielectrice nanostructurate / Electromagnetic Phenomena Modeling of Nanostructured Dielectric Materials elaborată de ANDREI (ENACHE) Elena – Laura REZUMAT_RO