Specific Aspects Concerning the Behaviour of Some Super Duplex Stainless Steel Alloys During Thermomechanical Processing / Aspecte specifice privind comportamentul unor aliaje de oțel inoxidabil super duplex la procesarea termomecanică / AL–TURAIHI SALEH SABAH SALEH – 23.06.2022, ora 12:30

In data de 23.06.2022, la ora 12:30,  în sala JL109, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Specific Aspects Concerning the Behaviour of Some Super Duplex Stainless Steel Alloys During Thermomechanical Processing / Aspecte specifice privind comportamentul unor aliaje

Verification of Programmable Networks / Verificarea retelelor programabile / DUMITRESCU Dragoș – 20 iunie 2022, ora 16.00

In data de 20 iunie 2022, la ora 16.00, in sala PR 106, va avea loc in cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, sedinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat  cu titlul Verification of Programmable Networks / Verificarea retelelor programabile  a candidatului DUMITRESCU Dragoș REZUMAT_RO / REZUMAT_EN în domeniul fundamental  STIINŢE

Clase de operatori neliniari pentru probleme de punct fix cu aplicații / Some Classes of Nonlinear Operators for Fixed Point Problems with Applications / CIOBĂNESCU Cristian – 23.06.2022, ora 11:00

În data de 23.06.2022, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Științe Aplicate, în sala BN134, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Clase de operatori neliniari pentru probleme de punct fix cu aplicații / Some Classes of Nonlinear Operators for Fixed Point Problems with Applications elaborată

Ingineria metabolică a escherichia coli pentru obținerea 1,4-butandiolului din glucoză și glicerină / Metabolic Engineering of Escherichia Coli for Obtaining 1,4-Butanediol from Glucose and Glycerol / SINKLER RÉKA – 16.06.2022, ora 12:00

In data de 16.06.2022, la ora 12:00,  pe MT, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Ingineria metabolică a escherichia coli pentru obținerea 1,4-butandiolului din glucoză și glicerină / Metabolic

Biosinteza proteinelor modulatoare de apoptoză și investigarea interacțiuniilor dintre ele /  Biosynthesis and Interaction Studies of Apoptosis Modulating Proteins / Katalin NAGY – 16.06.2022, ora 10:00

In data de 16.06.2022, la ora 10:00,  pe MT, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Biosinteza proteinelor modulatoare de apoptoză și investigarea interacțiuniilor dintre ele /  Biosynthesis and Interaction

Inteligența computațională aplicată sistemelor electronice utilizate în inginerie nucleară / Computational Intelligence Applied to Electronic Systems used in Nuclear Engineering / STĂNICĂ Dorin-Mirel – 20.06.2022, ora 16:00

În data de 20.06.2022, la ora 16:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Inteligența computațională aplicată sistemelor electronice utilizate în inginerie nucleară / Computational

Proiectarea si implementarea middleboxurilor software practice / Design and Implementation of Practical Software Middleboxes / OLTEANU Vladimir-Andrei – 06 iunie 2022, ora 13.00

In data de 06 iunie 2022, la ora 13.00 va avea loc in cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, sala ED 109, sedinta de dezbatere si susţinere publică, a tezei de doctorat  cu titlul Proiectarea si implementarea middleboxurilor software practice / Design and Implementation of Practical Software Middleboxes a candidatului OLTEANU Vladimir-Andrei REZUMAT_RO /

Referințe de tensiune avansate bazate pe diode Zener / Advanced Zener – Based Voltage References /  BUCUR Viorel – 30.05.2022, ora 10:00

În data de 30.05.2022, la ora 10:00, va avea loc în sala de Cosiliu, din cadrul Școlii Doctorale de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Referințe de tensiune avansate bazate pe diode Zener / Advanced