Smart Building Monitoring in Cloud for Detecting Hazardous Events / Monitorizarea în cloud a clădirilor inteligente, cu scopul detecției hazardurilor / LĂCĂTUȘU Florin – 7.04.2023, ora 10.00

In data de 7 aprilie 2023, la ora 10.00 va avea loc in cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, sala PR 408, sedinta de dezbatere si susţinere publică, a tezei de doctorat  cu titlul Smart Building Monitoring in Cloud for Detecting Hazardous Events / Monitorizarea în cloud a clădirilor inteligente, cu scopul detecției hazardurilor  a

Nanomateriale pe bază de carbon în tratarea apelor naturale / Carbon-Based Nanomaterials in Natural Water Treatment / ALEXANDRU Daniela Elisabeta (BOGDAN) – 29.03.2022, ora 10:00

In data de 29.03.2022, la ora 10:00,  sala L118, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Nanomateriale pe bază de carbon în tratarea apelor naturale / Carbon-Based Nanomaterials in Natural

Optimizarea planului de control în rețele definite prin software/ Control Plan Optimization in Software Defined Networks / TIVIG Teodor-Pantelimon – 27.03.2023, ora 12.00

In data de 27.03.2023, la ora 12.00, in sala de consiliu a facultatii de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, va avea loc sedinta de dezbatere si susţinere publică a tezei Optimizarea planului de control în rețele definite prin software/ Control Plan Optimization in Software Defined Networks, elaborată de domnul TIVIG Teodor-Pantelimon rezumat_ro / rezumat_en în

Nanomateriale structurate / Nanostructured Materials / SPIRESCU Vera – Alexandra – 24.03.2023, ora 13:00

In data de 24.03.2023, la ora 13:00,  Campus 1, va avea loc, în cadrul facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Nanomateriale structurate / Nanostructured Materials elaborată de doamna SPIRESCU Vera – Alexandra rezumat_ro /

Dezvoltarea de noi nanomateriale hibride pe baza de grafena 3D si TIO2 pentru degradarea colorantilor din apele industriale / The Development of new Hybrid Nanomaterials based on 3D Graphene and TIO2 for the Degradation of Dyes from Industrial Waters / MOCIRLA (MIHAI) Madalina Elena – 30.03.2023, ora 12:00

In data de 30.03.2023, la ora 12:00, in sala JF 002, va avea loc in cadrul facultatii de Stiinta si Ingineria Materialelor, sedinta de dezbatere si sustinere publica a tezei de doctorat cu titlul: Dezvoltarea de noi nanomateriale hibride pe baza de grafena 3D si TIO2 pentru degradarea colorantilor din apele industriale / The Development

Contributii privind monitorizarea si optimizarea consumului de energie electrica la micii consumatori industriali / Contributions Regarding Monitoring and Optimisation of Energy Consumption by Small Industrial Consumers / GÂNDESCU Costin-Hedwig – 03.04.2023, ora 10:00

În data de 03.04.2023, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura (online și fizic), în sala EC 201, a tezei de doctorat cu titlul: Contributii privind monitorizarea si optimizarea consumului de energie electrica la micii consumatori industriali / Contributions Regarding

Optimizare convexă pentru demonstratoare reutilizabile cu aplicații spațiale / Convex Optimisation for Reusable Demonstrators with Space Applications / NECULĂESCU Ana – Maria – 24.03.2023, ora 11:00

In data de 24.03.2023, la ora 11:00, în sala BN 023 va avea loc în cadrul facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, a tezei de doctorat cu titlul Optimizare convexă pentru demonstratoare reutilizabile cu aplicații spațiale / Convex Optimisation for Reusable Demonstrators with Space Applications elaborată de NECULĂESCU Ana –

Cercetări privind optimizarea parametrilor constructivi și funcționali ai sistemului de compactare prin translație a deșeurilor, în amplasare staționară sau mobilă / Research on the Optimization of the Constructive and Functional Parameters of the Waste Translation Compaction System, in a Stationary or Mobile Locations / LAZEA Mircea – Bucur – 31.03.2023, ora 11:00

In data de 31.03.2023, la ora 11:00, în sala D 101 va avea loc în cadrul facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, a tezei de doctorat cu titlul Cercetări privind optimizarea parametrilor constructivi și funcționali ai sistemului de compactare prin translație a deșeurilor, în amplasare staționară sau mobilă / Research on