În data de 25.09.2023, la ora 11:30,  în sala JB 110  va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: APLICAȚII ALE ECONOMIEI CIRCULARE ÎN INDUSTRIA DE PIELĂRIE/ APPLICATIONS OF CIRCULAR ECONOMY IN LEATHER INDUSTRY

elaborată de doamna

DUMITRA Claudia – Monica 

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental STIINŢE INGINEREȘTI,
domeniul de doctorat INGINERIE ȘI MANAGEMENT  

Comisia de doctorat

 

Președinte Prof.univ.dr.ing.  NICOLAE IONESCU
Conducător științific Prof.univ.dr.habil.ing.ec. AUGUSTIN SEMENESCU
Referent Prof.univ.dr.ec. Laura BACALI
Referent C.S.I dr.ing.  Laurenția ALEXANDRESCU
Referent Conf.univ.dr.habil. Dana Corina DESELNICU

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele: nicolae.ionescu@upb.ro și carmen.postelnicu@upb.ro. Astfel, se va primi acces la canalul de pe platforma Microsoft Teams unde se va desfășura susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității POLITEHNICA din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.