MIHAI C. ILIE-VALENTIN – MĂSURAREA SUPRAFEȚEI ECHIVALENTE RADAR ÎNTR-UN MEDIU REAL

În data de 18.11.2020, la ora 17:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  MĂSURAREA SUPRAFEȚEI ECHIVALENTE RADAR ÎNTR-UN MEDIU REAL /  RADAR CROSS SECTION MEASUREMENTS IN A REAL ENVIRONMENT elaborată de  MIHAI

PĂTRAȘCU A. Alexandru-Ionuț – STUDIU PRIVIND SPORIREA CAPACITĂȚII DE TRANSPORT A UNUI VAGON DESCOPERIT, CU PEREȚI ÎNALȚI

In data de 13.11.2020 la ora 10:00, va avea loc în cadrul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică, sedinta de dezbatere si susţinere publică a tezei, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: STUDIU PRIVIND SPORIREA CAPACITĂȚII DE TRANSPORT A UNUI VAGON DESCOPERIT, CU PEREȚI ÎNALȚI / STUDY OF INCREASING THE

CERNEA ALEXANDRU – NANOPARTICULE MAGNETICE FUNCȚIONALIZATE UTILIZATE ÎN TRATAMENTUL AFECȚIUNILOR OSTEO – ARTICULARE

In data de 29.10.2020, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  NANOPARTICULE MAGNETICE FUNCȚIONALIZATE UTILIZATE ÎN TRATAMENTUL AFECȚIUNILOR OSTEO – ARTICULARE  / FUNCTIONALIZED MAGNETIC NANOPARTICLES USED IN THE TREATMENT OF OSTEOARTICULAR

FRÎNCU RODICA-MIHAELA – EVOLUȚIA PRINCIPALILOR PARAMETRI FIZICO CHIMICI DE CALITAE A APEI DIN DUNĂRE PE TERITORIUL ROM NIEI ÎN PERIOADA 1996-2017

In data de 20.11.2020, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:   EVOLUȚIA PRINCIPALILOR PARAMETRI FIZICO CHIMICI DE CALITAE A APEI DIN DUNĂRE PE TERITORIUL ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 1996-2017 / TRENDS

ȘERBĂNESCU MIHAI – OPTO-ELECTRONICE DE COMANDĂ ȘI CONTROL PENTRU LASERII ULTRAINTENȘI

În data de 30.10.2020, la ora 10:30, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  SISTEME OPTO-ELECTRONICE DE COMANDĂ ȘI CONTROL PENTRU LASERII ULTRAINTENȘI / OPTO-ELECTRONIC COMMAND AND CONTROL SYSTEMS FOR ULTRA-INTENS LASERS elaborată

TUDOR M.C.A. LUCIAN – METODE DE CARACTERIZARE A PULSURILOR DE PARTICULE GENERATE DE INTERACȚIA CU MATERIA A LASERILOR DE MARE PUTERE

În data de 19.11.2020, la ora 8:00 va avea loc în cadrul Şcolii doctorale de Ingineria si Aplicatiile Laserilor si Acceleratorilor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura on-line, a tezei de doctorat cu titlul:  METODE DE CARACTERIZARE A PULSURILOR DE PARTICULE GENERATE DE INTERACȚIA CU MATERIA A LASERILOR DE MARE PUTERE

METODĂ INOVATIVĂ DE CONCEPȚIE ȘI REALIZARE A UNUI PRODUS   NOU / INNOVATIVE  DESIGN  AND  MANUFACTURING  METHOD  OF  NEW  PRODUCT

In data de 30.10.2020 la ora 14:00, va avea loc în cadrul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică, sedinta de dezbatere si susţinere publică a tezei, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: METODĂ INOVATIVĂ DE CONCEPȚIE ȘI REALIZARE A UNUI PRODUS   NOU / INNOVATIVE  DESIGN  AND  MANUFACTURING  METHOD  OF  NEW

DINAMICA MAȘINILOR ROTATIVE ÎN SISTEME NEINERŢIALE / DYNAMICS OF ROTATING MACHINERY IN NON-INERTIAL FRAMES

In data de 30.10.2020, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul  DINAMICA MAȘINILOR ROTATIVE ÎN SISTEME NEINERŢIALE / DYNAMICS OF ROTATING MACHINERY IN NON-INERTIAL FRAMES,  elaborată de STĂNICĂ CRISTIAN MIHAIL REZUMAT_RO / REZUMAT_EN