In data de 09.12.2020, la ora 10:00, va avea loc, în cadrul facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul MODELAREA ŞI TELESUPRAVEGHEREA VIBROACUSTICĂ AEROPORTUARĂ / AIRPORT VIBROACOUSTIC MODELING AND SURVEILLANCE  

elaborată de

MAGHEȚI MIHNEA ANDREI,

REZUMAT_RO/REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ,

componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. ION STROE PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. NICOLAE ENESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. POLIDOR BRATU MEMBRU
C.S.I.dr.ing. MIHAI ZAPLAIC MEMBRU
Conf.dr.ing. EDUARD CRISTIAN POPOVICI MEMBRU

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresade e-mail: niculescu.marilena@yahoo.com

Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței, nr. 313.