Algoritmi adaptivi cu aplicații în comunicațiile audio și de voce / Adaptive Algorithms with Applications in Audio and Voice Communications / RUSU Alexandru – George – 03.10.2022, ora 12:00

În data de 03.10.2022, la ora 12:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Algoritmi adaptivi cu aplicații în comunicațiile audio și de voce /

Tehnologii ecologice cu membrane compozite și lichide / Eco-Friendly Technologies with Composite and Liquid Membranes / CIMBRU (ANDREI – CIMBRU) Anca – Maria – 30.09.2022, ora 11:00

În data de 30.09.2022, la ora 11:00,  sala L 106 (campus Polizu), din cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată în str. Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Tehnologii ecologice cu membrane compozite și lichide / Eco-Friendly Technologies with

Eficientizarea energetică a proiectării și exploatării turbomașinilor / Energy Efficiency of Turbomachine Design and Operation / DUMITRESCU Oana Maria- 29.09.2022, ora 11:00

In data de 29.09.2022, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Energetică, în sala EH 017,  ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Eficientizarea energetică a proiectării și exploatării turbomașinilor / Energy Efficiency of Turbomachine Design and Operation elaborată de DUMITRESCU Oana – Maria REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

Cercetări teoretice și experimentale privind tribologia pielii cu aplicații la prinderea directă și indirectă a obiectelor / A Combined Theoretical and Experimental Study of the Tribology of Human Skin with Applications to Direct and Indirect Manipulation of Objects / CĂLIN Andrei – 29.09.2022, ora 10:00

In data de 29.09.2022, la ora 10:00, în sala CG 022, din cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul  Cercetări teoretice și experimentale privind tribologia pielii cu aplicații la prinderea directă și

Procese de sorbție cu adsorbanți obținuți din produse naturale  / Sorption Processes with Sorbents from Natural Products / AHMED SHAALAN BDAIWI – 29.09.2022, ora 10:00

În data de 29.09.2022, la ora 10:00,  sala D 018 (campus Polizu), din cadrul facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată în str. Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Procese de sorbție cu adsorbanți obținuți din produse naturale  / Sorption

Contribuții la optimizarea procesului termodinamic al incineratoarelor pentru deșeuri medicale și valorificarea tehnică a cenușii rezultate / Contributions to Optimize the Thermodynamic Process of Medical Waste Incinerators and Technical Valorization of Resulted Ash / SARI – KAMEL – JABER – 30.09.2022, ora 8:30

In data de 30.09.2022, la ora 8:30, în sala FA 004, din cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul Contribuții la optimizarea procesului termodinamic al incineratoarelor pentru deșeuri medicale și valorificarea tehnică

Materiale compozite polimerice armate cu fibre având proprietatea de auto-reparare / Fiber Reinforced Polymer Composite Materials with Self-Healing Properties / VINTILĂ Ionuț Sebastian – 26 septembrie 2022, ora 10.00

In ziua de 26 septembrie 2022, la ora 10.00, in sala A 033 din cadrul facultatii de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, va avea loc sedinta de dezbatere si susţinere publică a tezei Materiale compozite polimerice armate cu fibre având proprietatea de auto-reparare / Fiber Reinforced Polymer

Studii privind securitatea informațiilor – analiză din perspectiva vulnerabilităților TEMPEST / Research on Information Security – Analysis from the TEMPEST Vulnerability Perspective / BOITAN Alexandru – Dan – 06.10.2022, ora 15:00

În data de 06.10.2022, la ora 15:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Studii privind securitatea informațiilor – analiză din perspectiva vulnerabilităților TEMPEST /