CONTRIBUȚII LA VALORIFICAREA ENERGETICĂ SUPERIOARĂ A ULEIURILOR UZATE UTILIZÂND MATERIALE NANOSTRUCTURATE / CONTRIBUTIONS TO THE HIGHER ENERGY VALORIZATION OF WASTE OILS USING NANOSTRUCTURED MATERIALS

In data de 21.01.2021, la ora 12:30, în cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, în sistem online, a tezei de doctorat cu titlul:  CONTRIBUȚII LA VALORIFICAREA ENERGETICĂ SUPERIOARĂ A ULEIURILOR UZATE UTILIZÂND MATERIALE NANOSTRUCTURATE / CONTRIBUTIONS TO

ALGORITMI DE DETECTIE SPECTRALA PENTRU SISTEMELE CU ACCES OPORTUNIST LA SPECTRU /SPECTRUM SENSING ALGORITHMS FOR OPPORTUNISTIC SPECTRUM ACCESS SYSTEM

În data de 15.01.2021, la ora 10:00, va avea loc, în cadrul facultății de Electronică,Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: ALGORITMI DE DETECTIE SPECTRALA PENTRU SISTEMELE CU ACCES OPORTUNIST LA SPECTRU /SPECTRUM SENSING ALGORITHMS FOR OPPORTUNISTIC SPECTRUM ACCESS SYSTEM elaborată

STUDII ȘI CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE ÎNALTĂ REZISTENTE LA TEMPERATURI ÎNALTE /STUDIES AND RESEACHES ON HIGH TEMPERATURE RESISTANT HIGH ENTROPY ALLOYS

In data de 15.01.2021, la ora 11:00, va avea loc, în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: STUDII ȘI CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE ÎNALTĂ REZISTENTE LA TEMPERATURI ÎNALTE /STUDIES AND RESEACHES ON HIGH TEMPERATURE RESISTANT

UTILIZAREA SUPRAFEȚELOR SELECTIVE ÎN FRECVENȚĂ PENTRU IDENTIFICAREA ȘI URMĂRIREA AUTOVEHICULELOR /APPLICATION OF FREQUENCY SELECTIVE SURFACES TO VEHICLE IDENTIFICATION AND TRACKING

În data de 11.01.2021, la ora 17:00, va avea loc, în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: UTILIZAREA SUPRAFEȚELOR SELECTIVE ÎN FRECVENȚĂ PENTRU IDENTIFICAREA ȘI URMĂRIREA AUTOVEHICULELOR /APPLICATION OF FREQUENCY SELECTIVE SURFACES TO VEHICLE IDENTIFICATION AND

CERCETĂRI PRIVIND PROCESUL DE DECANTARE ȘI EPURARE MECANICĂ A APELOR UZATE / RESEARCHES ON THE SETTLING PROCESS AND MECHANICAL WASTEWATER TREATMENT

In data de 16.12.2020, la ora 11:30, va avea loc, în cadrul facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul  CERCETĂRI PRIVIND PROCESUL DE DECANTARE ȘI EPURARE MECANICĂ A APELOR UZATE / RESEARCHES ON THE SETTLING PROCESS AND MECHANICAL WASTEWATER TREATMENT  elaborată

TEHNICI DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ PENTRU AFACERI/ ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUES FOR BUSINESS

În data de 16.12.2020, la ora 14:00, va avea loc, în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: TEHNICI DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ PENTRU AFACERI/ ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUES FOR BUSINESS elaborată de DAMRONGSAKMETHEE THITIMANAN, REZUMAT_RO/REZUMAT_EN în domeniul fundamental

PROIECTAREA ȘI CONTROLUL PROCESELOR EFICIENTE ENERGETIC PENTRU DESHIDRATAREA BIOETANOLULUI ȘI A BIOBUTANOLULUI / DESIGN AND CONTROL OF ENERGY-EFFICIENT PROCESSES FOR BIOETHANOL AND BIOBUTANOL DEHYDRATION

În data de 14.12.2020, la ora 10:00, va avea loc, în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: PROIECTAREA ȘI CONTROLUL PROCESELOR EFICIENTE ENERGETIC PENTRU DESHIDRATAREA BIOETANOLULUI ȘI A BIOBUTANOLULUI / DESIGN AND CONTROL OF ENERGY-EFFICIENT PROCESSES

SECURITY IN WIRELESS NETWORKS/ SECURITATEA RETELELOR MOBILE

In data de 17 Decembrie 2020, la ora 11.00, va avea loc, in cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, sedinta de dezbatere si susţinere publică on-line, pe canalul (https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a02f57b068a4d4d91a28dc3b7cf927db1%40thread.tacv2/Sus%25C8%259Bineri%2520publice%2520doctorat?groupId=cc9c0e9c-3953-41a8-80ee-3aaaae5b9a70&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac), a tezei de doctorat cu titlul SECURITY IN WIRELESS NETWORKS/ SECURITATEA RETELELOR MOBILE a candidatului MIHAITA (MOCANU) Alexandra-Elena CV/REZUMAT_RO/REZUMAT_EN în domeniul fundamental STIINŢE INGINERESTI, domeniul