Cercetări privind mecanismele de fragilizare a materialelor structurale în mediul plumb topit la reactoarele nucleare de generație IV/ Research on Structural Material Embrittlement Mechanisms in Liquid Lead Environment for Generation IV Nuclear Reactors / SAFTA (STOICA) Livia – Nicoleta – 19.04.2022, ora 11:00

In data de 19.04.2022, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Energetică, în sala EH 017,  ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind mecanismele de fragilizare a materialelor structurale în mediul plumb topit la reactoarele nucleare de generație IV/ Research on Structural Material Embrittlement Mechanisms in Liquid

Managementul activităţilor logistice aeronautice. Studiu asupra proceselor de handling / Management of Aeronautical Logistics Activities. Study on Handling Processes / DINU Cornel – 18.04.2022, ora 14:00

În data de 18.04.2022, la ora 14:00, va avea loc în sala G 02, din cadrul facultății de Inginerie Aerospațială, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Managementul activităţilor logistice aeronautice. Studiu asupra proceselor de handling / Management of Aeronautical Logistics Activities. Study on Handling Processes  elaborată de DINU Cornel,

Contribuții privind optimizarea procesului de rezolvare a problemelor în industria auto cu aplicare la panourile de ușă supuse testelor accelerate de durata de viață utilizând abordarea six sigma și 8D / Contributions on Problem Solving Process Optimization in the Automotive Industry Applied on Door Panels Subjected to Accelerated Life Tests Using Six Sigma and 8D Approach / BANTEA (DIGA) Dina – 11.04.2022, ora 13:00

In data de 11.04.2022, ora 13:00,  sala  2.2 Biblioteca Centrala UPB, va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții privind optimizarea procesului de rezolvare a problemelor în industria auto cu aplicare la panourile de ușă supuse testelor accelerate

Contribuții privind utilizarea roboților în inspecția rezervoarelor de combustibil ale aeronavelor/ Contributions Regarding the Use of Robots in the Inspection of Aircraft Fuel Tanks / GĂINĂ (KHAN) Maria-Giorgiana – 01.04.2022, ora 11:00

In data de 01.04.2022, ora 11:00, sala CO 001 în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții privind utilizarea roboților în inspecția rezervoarelor de combustibil ale aeronavelor/ Contributions Regarding the

Metode de îmbunătățire a consumului de energie pentru autovehicule / Methods of Improving Energy Consumption for Motor Vehicles / ANTON Bogdan – 31.03.2022, ora 14:00

În data de 31.03.2022, la ora 14:00, va avea loc în sala de Cosiliu, din cadrul Școlii Doctorale de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Metode de îmbunătățire a consumului de energie pentru autovehicule / Methods of Improving Energy Consumption for Motor Vehicles elaborată

 Metode de îmbunătăţire a acurateţei analizelor biochimice / Methods for Improving the Accuracy of the Biochemical Assays / NICULESCU Manole – Ștefan – 29.03.2022, ora 15:00

În data de 29.03.2022, la ora 15:00, va avea loc în sala de Cosiliu, din cadrul Școlii Doctorale de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Metode de îmbunătăţire a acurateţei analizelor biochimice / Methods for Improving the Accuracy of the Biochemical Assays  elaborată de

Intensificarea cu ajutorul US şi/sau a MW a proceselor de esterificare şi de transesterificare ce utilizează catalizatori de tip enzime sau de tip răşini / US and/or MW Intensification of Esterification and Transesterification Processes using Enzyme or Resin Catalysts / SĂULESCU (VARTOLOMEI) Anamaria – 29.03.2022, ora 14:30

În data de 29.03.2022, la ora 14:30, sala A 308 (campus Polizu), din cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată în str. Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Intensificarea cu ajutorul US şi/sau a MW a proceselor de esterificare

Tehnici neconvenționale pentru intensificarea sintezei de biocombustibili lichizi / Unconventional Techniques for Intensifying the Synthesis of Liquid Biofuels / VLAICU Alexandru – 29.03.2022, ora 12:00

În data de 29.03.2022, la ora 12:00, sala A 308 (campus Polizu), din cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată în str. Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Tehnici neconvenționale pentru intensificarea sintezei de biocombustibili lichizi / Unconventional Techniques