TEHNICI DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ PENTRU AFACERI/ ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUES FOR BUSINESS

În data de 16.12.2020, la ora 14:00, va avea loc, în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: TEHNICI DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ PENTRU AFACERI/ ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUES FOR BUSINESS elaborată de DAMRONGSAKMETHEE THITIMANAN, REZUMAT_RO/REZUMAT_EN în domeniul fundamental

PROIECTAREA ȘI CONTROLUL PROCESELOR EFICIENTE ENERGETIC PENTRU DESHIDRATAREA BIOETANOLULUI ȘI A BIOBUTANOLULUI / DESIGN AND CONTROL OF ENERGY-EFFICIENT PROCESSES FOR BIOETHANOL AND BIOBUTANOL DEHYDRATION

În data de 14.12.2020, la ora 10:00, va avea loc, în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: PROIECTAREA ȘI CONTROLUL PROCESELOR EFICIENTE ENERGETIC PENTRU DESHIDRATAREA BIOETANOLULUI ȘI A BIOBUTANOLULUI / DESIGN AND CONTROL OF ENERGY-EFFICIENT PROCESSES

SECURITY IN WIRELESS NETWORKS/ SECURITATEA RETELELOR MOBILE

In data de 17 Decembrie 2020, la ora 11.00, va avea loc, in cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, sedinta de dezbatere si susţinere publică on-line, pe canalul (https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a02f57b068a4d4d91a28dc3b7cf927db1%40thread.tacv2/Sus%25C8%259Bineri%2520publice%2520doctorat?groupId=cc9c0e9c-3953-41a8-80ee-3aaaae5b9a70&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac), a tezei de doctorat cu titlul SECURITY IN WIRELESS NETWORKS/ SECURITATEA RETELELOR MOBILE a candidatului MIHAITA (MOCANU) Alexandra-Elena CV/REZUMAT_RO/REZUMAT_EN în domeniul fundamental STIINŢE INGINERESTI, domeniul

MODELAREA ŞI TELESUPRAVEGHEREA VIBROACUSTICĂ AEROPORTUARĂ / AIRPORT VIBROACOUSTIC MODELING AND SURVEILLANCE  

In data de 09.12.2020, la ora 10:00, va avea loc, în cadrul facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul MODELAREA ŞI TELESUPRAVEGHEREA VIBROACUSTICĂ AEROPORTUARĂ / AIRPORT VIBROACOUSTIC MODELING AND SURVEILLANCE   elaborată de MAGHEȚI MIHNEA ANDREI, REZUMAT_RO/REZUMAT_EN în domeniul fundamental 

CONTRIBUȚII LA STUDIUL MATERIALELOR DE STRUCTURĂ CANDIDATE PENTRU REACTORII NUCLEARI DE GENERAȚIA IV / CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF STRUCTURAL MATERIALS CANDIDATES FOR GENERATION IV NUCLEAR REACTORS

In data de 14.12.2020, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Energetică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul CONTRIBUȚII LA STUDIUL MATERIALELOR DE STRUCTURĂ CANDIDATE PENTRU REACTORII NUCLEARI DE GENERAȚIA IV / CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF STRUCTURAL MATERIALS CANDIDATES FOR GENERATION

CERCETĂRI PENTRU REALIZAREA UNOR NOI MODULE SENZORIALE PENTRU SISTEME PNEUTRONICE / RESEARCH ON THE DEVELOPMENT OF NEW SENSORIAL MODULES FOR PNEUTRONIC SYSTEMS

In data de 10.12.2020, la ora 11:00, în cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, în sistem online, a tezei de doctorat cu titlul CERCETĂRI PENTRU REALIZAREA UNOR NOI MODULE SENZORIALE PENTRU SISTEME PNEUTRONICE  /  RESEARCH ON THE

DEZVOLTAREA DE TEHNICI PENTRU ANALIZA FASCICULELOR DE IONI ȘI MANIPULAREA IONILOR / DEVELOPMENT OF TECHNIQUES FOR ION – BEAM ANALYSIS AND ION MANIPULATION

In data de 09.12.2020, la ora 13:00, va avea loc, în cadrul facultății de Științe Aplicate, situată în Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6, sedința de dezbatere și susţinere publică care se va desfășura online, a tezei  de doctorat cu titlul:  DEZVOLTAREA DE TEHNICI PENTRU ANALIZA FASCICULELOR DE IONI ȘI MANIPULAREA IONILOR / DEVELOPMENT OF

CONTRIBUȚIE LA MANAGEMENTUL ACCIDENTELELOR ÎN CENTRALE NUCLEAROELECTRICE / CONTRIBUTION TO THE ACCDIDENT MANAGEMENT IN THE NUCLEAR POWER PLANT

In data de 08.12.2020, la ora 12:00, va avea loc, în cadrul facultății de Energetică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul CONTRIBUȚIE LA MANAGEMENTUL ACCIDENTELELOR ÎN CENTRALE NUCLEAROELECTRICE  / CONTRIBUTION TO THE ACCDIDENT MANAGEMENT IN THE NUCLEAR POWER PLANT  elaborată de MIN PETRE –