In data de 02.06.2021, la ora 13:30, în cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, în sistem online, a tezei de doctorat cu titlul:


Grupuri de generare a energiei hidraulice în concepție mecatronică / Hydraulic Power Units Envisioned As Mechatronic Systems

elaborată de domnul


Valerian – Emanuel SÂRBU,


REZUMAT_RO / REZUMAT_EN 


în domeniul fundamental  ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. GRIGORE OCTAVIAN DONȚU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. MIHAI AVRAM CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. MARIANA – FLORENTINA ȘTEFĂNESCU MEMBRU
Prof.dr.ing. VISTRIAN MĂTIEȘ MEMBRU
C.S.I.dr.ing. CĂTĂLIN DUMITRESCU MEMBRU

Persoanele interesate pot participa online la ședința de dezbatere și susținere publică, prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: mavram02@yahoo.com ; olga.dumitrescu@upb.ro;

Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmări susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313