Tehnologii de cloud computing în rețele 5G pentru comunicația D2D / Cloud Computing Technologies in 5G Networks for the D2D Communication / HAMADANI Mustafa Khaleel – 28.07.2022, ora 10:00

În data de 28.07.2022, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Tehnologii de cloud computing în rețele 5G pentru comunicația D2D /

Sinteza și caracterizarea nanomaterialelor semiconductoare și a filmelor subțiri / Synthesis and Characterization of  Semiconductor Nanomaterials and Thin Films / MOISE Călin Constantin – 28.07.2022, ora 14:00

În data de 28.07.2022, la ora 14:00, va avea loc în cadrul facultății de Științe Aplicate, în sala JL008 , ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Sinteza și caracterizarea nanomaterialelor semiconductoare și a filmelor subțiri / Synthesis and Characterization of  Semiconductor Nanomaterials and Thin Films elaborată de MOISE Călin

Studii privind posibilitatea creșterii eficienței energetice a instalațiilor criogenice de separare a aerului prin îmbunătățirea proceselor din zona coloanelor de distilare / Studies on the Possibility of Increasing the Energy Efficiency of Cryogenic Air Separation Installations by Improving the Processes Around Distillation Columns / PINTILIE Marius – 27.07.2022, ora 11:00

In data de 27.07.2022, la ora 11:00, în sala CG 002, din cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul  Studii privind posibilitatea creșterii eficienței energetice a instalațiilor criogenice de separare a aerului

Contribuții în domeniul biomaterialelor utilizate și a evaluării funcționalității clinice a implantelor metalice pentru repararea fracturilor / Contributions in the Field of Biomaterials Used and Evaluation of the Clinical Functionality of Metal Implants for Fracture Repair / MILEA Georgiana Claudia – 22.07.2022, ora 10:00

In data de 22.07.2022, la ora 10:00,  în sala JI 109, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții în domeniul biomaterialelor utilizate și a evaluării funcționalității clinice a implantelor metalice pentru repararea fracturilor / Contributions in the Field

Contribuții privind dezvoltarea unor noi materiale din categoria cimenturilor acrilice antimicrobiene utilizate pentru fixarea endoprotezelor de șold / Contributions Regarding the Development of new Materials in the Category of Antimicrobial Acrylic Cements Used for Hip Endoprosthesis Fixation / IVANOV (ROBU) H. Alina – 19.07.2022, ora 11:00

In data de 19.07.2022, la ora 11:00, în sala JI 109, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții privind dezvoltarea unor noi materiale din categoria cimenturilor acrilice antimicrobiene utilizate pentru fixarea endoprotezelor de șold / Contributions Regarding the

Valorificarea unor deşeuri în producerea de materiale de construcții cu valoare adăugată/ Valorisation of End-Of-Life Materials in the Production of Value-Added Construction Materials / VĂDUVA (DIMA) Cristina – Lucreția – 14.07.2022, ora 10:00

În data de 14.07.2022, la ora 10:00,  sala D 018, din cadrul facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată în str. Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Valorificarea unor deşeuri în producerea de materiale de construcții cu valoare adăugată/ Valorisation

Dezvoltarea sistemelor inteligente de interfațare vizuală om-mașină / The Development of Intelligent Systems for Visual Human-Machine Interfaces / BADEA Mihai-Sorin – 22.07.2022, ora 12:00

În data de 22.07.2022, la ora 12:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Dezvoltarea sistemelor inteligente de interfațare vizuală om-mașină / The Development of

Monitorizare și mentenanță inteligentă a unui sistem mecatronic  / Intelligent Monitoring and Maintenance of a Mechatronic System / CORDONEANU Daniel – 12.07.2022, la ora 11:30

In data de 12.07.2022, la ora 11:30, în sala CH 104, din cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul  Monitorizare și mentenanță inteligentă a unui sistem mecatronic  / Intelligent Monitoring and Maintenance