CIUPĂGEANU DANA – ALEXANDRA – MODELAREA ȘI SIMULAREA SISTEMELOR ENERGETICE HIBRIDE ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII TEHNOLOGIILOR DE DECARBONATARE

In data de 03.09.2021, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Energetică, ședința de dezbatere și susţinere publică, în sistem online, a tezei de doctorat cu titlul  MODELAREA ȘI SIMULAREA SISTEMELOR ENERGETICE HIBRIDE ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII TEHNOLOGIILOR DE DECARBONATARE/MODELING AND SIMULATION OF HYBRID ENERGY SYSTEMS IN THE FRAMEWORK OF INTEGRATING DECARBONIZATION TECHNOLOGIES,

Oprescu Remus Marius / CERCETĂRI PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANȚELOR ECHIPAMENTELOR PENTRU DESCHIS CANALE DE UDARE

In data de 03.09.2021, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul CERCETĂRI PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANȚELOR ECHIPAMENTELOR PENTRU DESCHIS CANALE DE UDARE / RESEARCH ON INCREASING THE PERFORMANCE OF EQUIPMENT FOR OPENING WATER

AL-LUAIBI MOHAMMED HAYDER ISMAIL / PARTICULARITĂȚI ALE COMPORTĂRII UNOR ALIAJE PE BAZĂ DE TITAN LA PROCESAREA TERMOMECANICĂ/ SPECIFIC ASPECTS REGARDING THE BEHAVIOUR OF SOME TITANIUM BASED ALLOYS DURING THERMOMECHANICAL PROCESSING / 10.09.2021, la ora 10:00

In data de 10.09.2021, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: PARTICULARITĂȚI ALE COMPORTĂRII UNOR ALIAJE PE BAZĂ DE TITAN LA PROCESAREA TERMOMECANICĂ / SPECIFIC ASPECTS REGARDING THE BEHAVIOUR OF SOME TITANIUM

BORDESCU DRAGOȘ / UTILIZAREA ANALIZEI FRACTALE ÎN DIAGNOSTICUL PRECOCE ȘI CREȘTEREA GRADULUI DE CONFIDENȚĂ ÎN NEUROIMAGISTICĂ/ UTILIZING FRACTAL ANALYSIS IN EARLY DIAGNOSIS AND INCREASING THE CONFIDENCE LEVEL OF NEUROIMAGING – 24.08.2021, 10:00

În data de 24.08.2021, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Științe Aplicate, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura on-line, a tezei de doctorat cu titlul: UTILIZAREA ANALIZEI FRACTALE ÎN DIAGNOSTICUL PRECOCE ȘI CREȘTEREA GRADULUI DE CONFIDENȚĂ ÎN NEUROIMAGISTICĂ/ UTILIZING FRACTAL ANALYSIS IN EARLY DIAGNOSIS AND INCREASING THE

Elisa – Florina PLOPEANU / Cercetări experimentale privind captarea și valorificarea deșeurilor oxidice cu granulație fină generate în industria materialelor ceramice și refractare / Experimental Research on the Capture and Recovery of Fine Granulated Oxid Waste Generated in the Ceramic and Refractory Materials Industry – 09.09.2021, ora 12:00

In data de 09.09.2021, la ora 12:00, va avea loc, în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări experimentale privind captarea și valorificarea deșeurilor oxidice cu granulație fină generate în industria materialelor ceramice și refractare / Experimental

Aura-Cătălina MOCANU / Contribuții privind fabricarea unor structuri 3D din pulberi biomimetice cu aplicații biomedicale / Contributions on the Manufacturing of 3D Constructs using Biomimetic Powders for Biomedical Applications – 03.09.2021, ora 10:00

In data de 03.09.2021, la ora 10:00, va avea loc, în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții privind fabricarea unor structuri 3D din pulberi biomimetice cu aplicații biomedicale / Contributions on the Manufacturing of 3D Constructs

Drаgоs-Geоrge IОNICА / CR-LM: CYBER RАNGE LАB MАNАGER АRCHITECTURE АND FEАTURES ОF NEXT GENERАTIОN CYBER RАNGE – 30.07.2020, ora 11.00

In data de 30 iulie 2020, la ora 11.00, va avea loc, in cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, sedinta de dezbatere si susţinere publică on-line, a tezei de doctorat  cu titlul CR-LM: CYBER RАNGE LАB MАNАGER АRCHITECTURE АND FEАTURES ОF NEXT GENERАTIОN CYBER RАNGE/ a candidatului Drаgоs-Geоrge IОNICА REZUMAT_RO / REZUMAT_EN în domeniul fundamental 

Oana-Maria MANTA (BĂLAȘ) / Cercetări privind dezvoltarea unor sisteme anti-clipocit pentru rezervoarele autovehiculelor / Research on Development of Slosh Noise Baffles for Automotive Fuel Tanks – 28.07.2021, ora 10:00

In data de 28.07.2021, ora 10:00, va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, în sistem online, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind dezvoltarea unor sisteme anti-clipocit pentru rezervoarele autovehiculelor / Research on Development of Slosh Noise Baffles for Automotive Fuel Tanks elaborată de