Pe data de 22.12.2022, ora 10:00,  sala CK 104 va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică,  ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul:

CONTRIBUȚII LA DEZVOLTAREA STRUCTURII ȘI ATRIBUTELOR SISTEMELOR DE INTERFEROMETRIE LASER /

CONTRIBUTIONS TO STRUCTURE AND ATTRIBUTES DEVELOPEMENT OF LASER INTERFEROMETRY SYSTEMS,

elaborată de doamna

ARTIMON (STOCHIOIU) G. Flavia-Petruța-Georgiana,

în domeniul fundamental  STIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat   INGINERIE INDUSTRIALĂ.  

Comisia de doctorat

 

Președinte Prof.univ.dr.ing. Daniel-Liviu GHICULESCU
Conducător științific Prof.univ.dr.ing. Marian GHEORGHE
Referent Prof.univ.dr.ing. Nicolae IONESCU
Referent Prof.univ.dr.ing. Viorel PĂUNOIU
Referent C.S.I dr.ing. Mihai MĂRGĂRITESCU

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității POLITEHNICA din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.