În data de 22.11.2023, ora 9:00,  sala CB 212 va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică,  ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind îmbunătățirea securității și sănătății în muncă în vederea minimizării efectelor noxelor la sudarea în medii de gaze protectoare / Research on Improving Occupational Safety and Health in Order to Minimize the Effects of Pollutants when Welding in Protective Gas Environments
elaborată de doamna

FĂTU (TRIFU) Alina

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental STIINŢE INGINEREȘTI,
domeniul de doctorat INGINERIE INDUSTRIALĂ.  

Comisia de doctorat

Președinte Prof.univ.dr.ing. Irina SEVERIN
Conducător științific Prof.univ.dr.ing. Oana-Roxana CHIVU
Referent Prof.univ.dr.ing. Valentin PETRESCU
Referent Conf.univ.dr.ing. Claudia BORDA
Referent Conf.univ.dr.ing. Anamaria Ioana FEIER

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresele: nicolae.ionescu@upb.ro și carmen.postelnicu@upb.ro. Astfel, se va primi acces la canalul de pe platforma Microsoft Teams unde se va desfășura susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității POLITEHNICA din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.