In data de 18.11.2022, la ora 12:00, în sala D 018, va avea loc, în cadrul facultății de Inginerie Chimica si Biotehnologii, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Comportamentul electrochimic al aliajelor dentare pe bază de Ni, Cr, Co, Mo și elemente rare / Electrochemical Behaviour of Dental Alloys Based on Ni, Cr, Co, Mo and Rare Elements

elaborată de doamna

IONAȘCU Florentina Gina

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental ȘTIINŢE EXACTE, domeniul de doctorat CHIMIE, componenţa comisiei fiind următoarea:

PRENUMELE  ŞI NUMELE CALITATEA
Prof.Habil dr.ing. ILEANA RĂU PREŞEDINTE
Prof.dr. IOANA DEMETRESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.med. ANDREEA CRISTIANA DIDILESCU REFERENT
C.S.I dr. MONICA MIHAELA POPA REFERENT
Conf.dr. FLORENTINA GOLGOVICI REFERENT

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313