În data de 27.10.2020, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:


OPTIMIZAREA MANAGEMENTULUI CALITĂȚII APEI POTABILE / OPTIMIZATION OF DRINKING WATER QUALITY MANAGEMENT


elaborată de

IORDACHE ALICE (IONIȚĂ)

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂ

Componenţa comisiei este următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing.  TĂNASE DOBRE PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. ALEXANDRU WOINAROSCHY CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. RALUCA ISOPESCU MEMBRU
Prof.dr.ing. ALEXANDRU OZUNU MEMBRU
Conf.dr.ing. CARMEN LILIANA BĂDĂRĂU MEMBRU

componenţa comisiei fiind următoarea:

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: carmen.stancescu@upb.ro și, astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313