DINAMICA MAȘINILOR ROTATIVE ÎN SISTEME NEINERŢIALE / DYNAMICS OF ROTATING MACHINERY IN NON-INERTIAL FRAMES

In data de 30.10.2020, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul  DINAMICA MAȘINILOR ROTATIVE ÎN SISTEME NEINERŢIALE / DYNAMICS OF ROTATING MACHINERY IN NON-INERTIAL FRAMES,  elaborată de STĂNICĂ CRISTIAN MIHAIL REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

FIABILITATEA ECHIPAMENTELOR DIN STAŢIILE DE EPURARE / RELIABILITY FOR WASTEWATER TREATMENT PLANT EQUIPMENT

In data de 30.10.2020, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Energetică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul FIABILITATEA ECHIPAMENTELOR DIN STAŢIILE DE EPURARE / RELIABILITY FOR WASTEWATER TREATMENT PLANT EQUIPMENT,  elaborată de NICOLESCU FLORIN REZUMAT_RO / REZUMAT_EN  în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI,

HAOS DETERMINIST ȘI FRACTALI ÎN MODELAREA REȚELELOR COMPLEXE / DETERMINISTIC CHAOS AND FRACTALS ÎN COMPLEX NETWORKS MODELING

In data de 27.10.2020, la ora 18:00, va avea loc în cadrul facultății de Științe Aplicate, situată în Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6, sedința de dezbatere și susţinere publică care se va desfășura online, a tezei  de doctorat cu titlul:  HAOS DETERMINIST ȘI FRACTALI ÎN MODELAREA REȚELELOR COMPLEXE / DETERMINISTIC CHAOS AND FRACTALS ÎN

OPTIMIZAREA MANAGEMENTULUI CALITĂȚII APEI POTABILE / OPTIMIZATION OF DRINKING WATER QUALITY MANAGEMENT

În data de 27.10.2020, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: OPTIMIZAREA MANAGEMENTULUI CALITĂȚII APEI POTABILE / OPTIMIZATION OF DRINKING WATER QUALITY MANAGEMENT elaborată de IORDACHE ALICE (IONIȚĂ) REZUMAT_RO / REZUMAT_EN