CERNEA ALEXANDRU – NANOPARTICULE MAGNETICE FUNCȚIONALIZATE UTILIZATE ÎN TRATAMENTUL AFECȚIUNILOR OSTEO – ARTICULARE

In data de 29.10.2020, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  NANOPARTICULE MAGNETICE FUNCȚIONALIZATE UTILIZATE ÎN TRATAMENTUL AFECȚIUNILOR OSTEO – ARTICULARE  / FUNCTIONALIZED MAGNETIC NANOPARTICLES USED IN THE TREATMENT OF OSTEOARTICULAR

FRÎNCU RODICA-MIHAELA – EVOLUȚIA PRINCIPALILOR PARAMETRI FIZICO CHIMICI DE CALITAE A APEI DIN DUNĂRE PE TERITORIUL ROM NIEI ÎN PERIOADA 1996-2017

In data de 20.11.2020, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:   EVOLUȚIA PRINCIPALILOR PARAMETRI FIZICO CHIMICI DE CALITAE A APEI DIN DUNĂRE PE TERITORIUL ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 1996-2017 / TRENDS

ȘERBĂNESCU MIHAI – OPTO-ELECTRONICE DE COMANDĂ ȘI CONTROL PENTRU LASERII ULTRAINTENȘI

În data de 30.10.2020, la ora 10:30, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  SISTEME OPTO-ELECTRONICE DE COMANDĂ ȘI CONTROL PENTRU LASERII ULTRAINTENȘI / OPTO-ELECTRONIC COMMAND AND CONTROL SYSTEMS FOR ULTRA-INTENS LASERS elaborată