In data de 20.11.2020, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  

EVOLUȚIA PRINCIPALILOR PARAMETRI FIZICO CHIMICI DE CALITAE A APEI DIN DUNĂRE PE TERITORIUL ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 1996-2017 / TRENDS IN MAIN DANUBE WATER QUALITY PHYSICAL-CHEMICAL PARAMETERS ON ROMANIAN TERRITORY DURING THE PERIOD 1996-2017

elaborată de doamna

FRÎNCU RODICA-MIHAELA,

în domeniul fundamental  ȘTIINŢE EXACE, domeniul de doctorat    CHIMIE,  

REZUMAT_RO

REZUMAT_EN

NUMELE ŞI PRENUMELE  CALITATEA 
Prof.dr.ing. DANIELA CRISTINA BERGER PREŞEDINTE 
Prof.dr.ing. OLGA IULIAN CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
C.S.II.dr.ing. BLAZIU CAROL LEHR MEMBRU
C.S.I.dr.chim. IRINA FIERĂSCU MEMBRU
Prof.dr.ing. RALUCA DANIELA ISOPESCU MEMBRU

componenţa comisiei fiind următoarea:

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: carmen_danila2000@yahoo.com  Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313 Data: 27.10.2020