In data de 29.10.2020, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  NANOPARTICULE MAGNETICE FUNCȚIONALIZATE UTILIZATE ÎN TRATAMENTUL AFECȚIUNILOR OSTEO – ARTICULARE  / FUNCTIONALIZED MAGNETIC NANOPARTICLES USED IN THE TREATMENT OF OSTEOARTICULAR DISEASES

elaborată de

CERNEA ALEXANDRU,

în domeniul fundamental  ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat    INGINERIA MATERIALELOR,  

REZUMAT_RO

REZUMAT_EN

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.habil.dr.ing. FLORIN MICULESCU PREŞEDINTE
Prof.habil.dr.ing. VASILE IULIAN ANTONIAC CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. CORNELIU MUNTEANU MEMBRU
Prof.dr.ing. CĂTĂLIN POPA MEMBRU
Prof.dr.ing. ION CIUCĂ MEMBRU

componenţa comisiei fiind următoarea:

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: gabriela.dumitrescu@upb.ro . Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.

Data: 08.10.2020