În data de 30.10.2020, la ora 10:30, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: 

SISTEME OPTO-ELECTRONICE DE COMANDĂ ȘI CONTROL PENTRU LASERII ULTRAINTENȘI / OPTO-ELECTRONIC COMMAND AND CONTROL SYSTEMS FOR ULTRA-INTENS LASERS

elaborată de 

ȘERBĂNESCU MIHAI,

în domeniul fundamental  STIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat    INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE, 

REZUMAT_RO

REZUMAT_EN

Componenţa comisiei fiind următoarea: 

NUMELE ŞI PRENUMELE  CALITATEA 
Prof.dr.ing. GHEORGHE BREZEANU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. PAUL ȘCHIOPU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
C.S.I dr.ing. LUIGE VLĂDĂREANU REFERENT
C.S.I dr.ing. AURELIAN MARCU REFERENT
Prof.dr.ing. IOAN BACIVAROV REFERENT

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail gheorghe.pristavu@upb.ro sau nicoleta.branisteanu@upb.ro. Astfel veți primi acces la canalul unde se va putea urmări susținerea publică.                                                                     

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313 

Data

09.10.2020