In data de 12.09.2022, la ora 12:00, în sala 2.2, din cadrul Bibliotecii universitatii, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul  Evaluarea performanței teoretice și experimentale a tubului capilar și a vaporizatorului Roll-Bond într-un sistem de refrigerare de mici dimensiuni utilizând agenți frigorifici alternativi pentru a înlocui agentul R134a  / Theoretical and Experimental Performance Evaluation of Capillary Tube and Roll-Bond Evaporator in a Small-Scale Refrigeration System Using Alternative Refrigerants to Replace R134a

 elaborată de domnul

 AL-DULAIMY KAMEL SIGAR HMOOD

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. RADU CHIRIAC PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. MIHAIL – VIOREL BĂDESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. FLORIN IORDACHE MEMBRU
Prof.dr.ing. EUGEN RUSU MEMBRU
Prof.dr.ing. VALENTIN APOSTOL MEMBRU

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313