În data de 09.09.2022, la ora 12:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: 

METODE NEINVAZIVE DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE A STĂRII DE SĂNĂTATE DESTINATE PERSOANELOR CU PROFESII SOLICITANTE SAU VÂRSTNICE /  NON-INVASIVE METHODS OF HEALTH ASSESSMENT AND MONITORING FOR PEOPLE WITH DEMANDING PROFESSIONS OR ELDERS

elaborată de 

DINCULESCU ADRIAN-CĂTĂLIN,

în domeniul fundamental STIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

REZUMAT_RO

REZUMAT_EN

Componenţa comisiei fiind următoarea: 

NUMELE ŞI PRENUMELE  CALITATEA 
Prof.dr.ing. MIHAI CIUC PREŞEDINTE
Prof.dr.ing.  CORNELIU-NICOLAE FLOREA CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. SORIN-AUREL MORARU REFERENT
Conf.dr.ing. NICOLAE CLEJU REFERENT
Prof.dr.ing. CONSTANTIN VERTAN REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail gheorghe.pristavu@upb.ro sau nicoleta.branisteanu@upb.ro. Astfel veți primi acces la canalul unde se va putea urmări susținerea publică.                                                                     

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313