În data de 08.09.2022, la ora 12:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: 

ANALIZA AUTOMATĂ A SEMNALELOR FIZIOLOGICE PENTRU DIAGNOSTICAREA ȘI MONITORIZAREA BOLILOR NEUROLOGICE /
AUTOMATIC ANALYSIS OF PHYSIOLOGICAL SIGNALS FOR THE DIAGNOSIS AND MONITORING OF NEUROLOGICAL DISORDERS

elaborată de 

TĂUȚAN ALEXANDRA-MARIA,

în domeniul fundamental  STIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat    INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

REZUMAT_RO

REZUMAT_EN

Componenţa comisiei fiind următoarea: 

NUMELE ŞI PRENUMELE  CALITATEA 
Prof.dr.ing. MIHAI CIUC PREŞEDINTE
Prof.dr.ing.  BOGDAN IONESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Cercetător Senior Dr. MICHAEL RIEGLER REFERENT
Prof.dr.ing. LIVIU GORAȘ REFERENT
Conf.dr.ing.  DRAGOȘ ȚARĂLUNGĂ REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail gheorghe.pristavu@upb.ro sau nicoleta.branisteanu@upb.ro. Astfel veți primi acces la canalul unde se va putea urmări susținerea publică.                                                                     

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313