Evaluarea performanței teoretice și experimentale a tubului capilar și a vaporizatorului Roll-Bond într-un sistem de refrigerare de mici dimensiuni utilizând agenți frigorifici alternativi pentru a înlocui agentul R134a  / Theoretical and Experimental Performance Evaluation of Capillary Tube and Roll-Bond Evaporator in a Small-Scale Refrigeration System Using Alternative Refrigerants to Replace R134a / AL-DULAIMY KAMEL SIGAR HMOOD – 12.09.2022, ora 12:00

In data de 12.09.2022, la ora 12:00, în sala 2.2, din cadrul Bibliotecii universitatii, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul  Evaluarea performanței teoretice și experimentale a tubului capilar și a vaporizatorului Roll-Bond într-un sistem de refrigerare de mici