conf.dr.ing. Nicolae-Dan BATALU / Abordarea avansată a materialelor pe bază de MgB2 pentru aplicații emergente – 02.02.2023, ora 13:00, sala JI 109

IOSUD Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala doctorala Stiinta si Ingineria Materialelor, domeniul de doctorat Ingineria Materialelor – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Abordarea avansată a materialelor pe bază de MgB2 pentru aplicații emergente” elaborată de conf.dr.ing. Nicolae-Dan BATALU, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti. CV

prof.dr.ing. Mihai Valentin PREDOI / MECHANICAL VIBRATIONS AND ULTRASONIC GUIDED WAVES – 24.11.2022, ora 10.00, sala D101

IOSUD Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala Ingineria Sistemelor Biotehnice – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”MECHANICAL VIBRATIONS AND ULTRASONIC GUIDED WAVES” elaborată de prof.dr.ing. Mihai Valentin PREDOI, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice. CV / LISTA DE LUCRARI

Conf.dr.ing. Ovidiu VASILE / Metode conceptuale avansate în analiza proceselor vibroacustice cu impact asupra diminuarii efectelor poluante – 10.11.2022, ora 13.00, sala D101

IOSUD Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala Ingineria Sistemelor Biotehnice, domeniul de doctorat Inginerie Mecanica – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Metode conceptuale avansate în analiza proceselor vibroacustice cu impact asupra diminuarii efectelor poluante” elaborată de conf.dr.ing. Ovidiu VASILE, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti,

Prof.dr.ing. Dragos BURILEANU / Written and Spoken Language Processing Techniques with Applications in Automatic Speech Synthesis and Forensics – 28.10.2022, ora 11:00, Institututul de Cercetare CAMPUS-UPB, Sala de conferinte nr. 3

IOSUD Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, domeniul de doctorat Inginerie Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Written and Spoken Language Processing Techniques with Applications in Automatic Speech Synthesis and Forensics” elaborată de Prof.dr.ing. Dragos BURILEANU,

Prof.dr.ing. Mihai BUGARU / Nonlinear Dynamic Behavior of Mechanical Systems (Thin plates, Geared systems, Driveshafts) and Noise Attenuation Phenomena – 28.10.2022, ora 13.00, sala D101

IOSUD Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala Ingineria Sistemelor Biotehnice, domeniul de doctorat Inginerie Mecanica – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Nonlinear Dynamic Behavior of Mechanical Systems (Thin plates, Geared systems, Driveshafts) and Noise Attenuation Phenomena” elaborată de Prof.dr.ing. Mihai BUGARU, cu functia de baza la

Conf.dr.ing. Cristina-Gabriela SĂRĂCIN / Sistem expert de diagnoză şi monitorizare în timp real a alimentării cu energie electrică a căii ferate și Sisteme inteligente orientate pe domeniul instalațiilor electrice – 21.10.2022, ora 11.00

IOSUD Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala de Inginerie Electrica, domeniul de doctorat Inginerie Electrica – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Sistem expert de diagnoză şi monitorizare în timp real a alimentării cu energie electrică a căii ferate și Sisteme inteligente orientate pe domeniul instalațiilor electrice” elaborată

S.l. dr.ing. Maria RÂPĂ / DEVELOPMENT OF ECO-FRIENDLY MATERIALS FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION – 19.10.2022, ora 10.00

IOSUD Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala Ingineria Sistemelor Biotehnice, domeniul de doctorat Ingineria Mediului – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Development of eco-friendly materials for environmental protection” elaborată de sl.dr.ing. Maria RÂPĂ, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de Stiinta si

conf.dr.ing. Catalin-Marian DUMITRESCU / OPTIMIZAREA DETECTORILOR CU STRUCTURĂ IMPUSĂ – APLICAȚII ALE PLANULUI TIMP – FRECVENȚĂ – 05.07.2022, ora 13.00

IOSUD Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, domeniul de doctorat Inginerie Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”OPTIMIZAREA DETECTORILOR CU STRUCTURĂ IMPUSĂ – APLICAȚII ALE PLANULUI TIMP – FRECVENȚĂ” elaborată de conf.dr.ing. Catalin-Marian DUMITRESCU, cu functia de