conf.dr.ing. Sanda BUDEA / Aplicații ale mecanicii fluidelor în domeniile mașinilor hidropneumatice și surselor regenerabile de energie – 20.07.2023, ora 11:00, sala Ela 016

IOSUD Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala Energetica, domeniul de doctorat Inginerie Energetica – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Aplicații ale mecanicii fluidelor în domeniile mașinilor hidropneumatice și surselor regenerabile de energie” elaborată de conf.dr.ing. Sanda BUDEA, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de