IOSUD Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala Energetica, domeniul de doctorat Inginerie Energetica – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Aplicații ale mecanicii fluidelor în domeniile mașinilor hidropneumatice și surselor regenerabile de energie” elaborată de conf.dr.ing. Sanda BUDEA, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de Energetica.

CV / LISTA DE LUCRARI / FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE / REZUMATUL LUCRARII / PROPUNERE PENTRU COMISIA DE ABILITARE