IOSUD Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala Inginerie Chimica si Biotehnologii, domeniul de doctorat Inginerie Chimica – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Noi adsorbanți low-cost obținuți din materiale vegetale utilizați pentru eliminarea coloranților cationici din ape” elaborată de dr.ing. MOȘOARCĂ Giannin Emanuel, cu functia de baza la Universitatea Politehnica Timisoara.

CV / LISTA DE LUCRARI / FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE / REZUMATUL LUCRARII / PROPUNERE PENTRU COMISIA DE ABILITARE