conf.dr.ing. Lucian Petrescu / Modelarea și analiza dispozitivelor electromagnetice cu materiale magnetice neliniare – 12 iulie 2021, ora 10.00

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala de Inginerie Electrica, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Modelarea și analiza dispozitivelor electromagnetice cu materiale magnetice neliniare” elaborată de conf.dr.ing. Lucian Petrescu, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de Inginerie Electrica, Departamentul de Electrotehnica. CV/ LISTA

Conf.dr.ing. Marilena Stănculescu / Contribuții și direcții de cercetare în domeniul modelării și simulării câmpului electromagnetic și fenomene asociate – 12 iulie 2021, ora 9.00

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala de Inginerie Electrica, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Contribuții și direcții de cercetare în domeniul modelării și simulării câmpului electromagnetic și fenomene asociate” elaborată de conf.dr.ing.  Marilena Stănculescu, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de Inginerie

conf.dr.ing. Cristina MODROGAN / Depoluarea apelor reziduale cu conţinut de metale grele – 25 iunie 2021, ora 10.00

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Depoluarea apelor reziduale cu conţinut de metale grele” elaborată de conf.dr.ing. Cristina MODROGAN, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Departamentul de Chimie Analitica si Ingineria Mediului. CV/ LISTA DE LUCRARI/

Gabriel Eduard VILCU / Geometric structures on manifolds. Submersions, submanifolds and applications – 14 iulie 2021, ora 10.00

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Geometric structures on manifolds. Submersions, submanifolds and applications” elaborată de dl Gabriel Eduard VILCU. CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII PROPUNERE PENTRU COMISIA  DE EVALUARE Site-ul oficial al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti: www.upb.ro/doctorat.html

Conf.dr.ing. Ionel Bujorel Pavaloiu / Digital transformation of activities from business, healthcare and education – 11.06.2021, ora 11.00

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Digital transformation of activities from business, healthcare and education” elaborată de conf.dr.ing. Ionel Bujorel Pavaloiu, cu functia de baza la Facultatea de Inginerie in Limbi Straine, UPB. / CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII PROPUNERE

Prof.dr.ing. Alexandru BOROIU / Contribuţii la modelarea traficului rutier – 09.06.2021, ora 11.00

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Contribuţii la modelarea traficului rutier” elaborată de prof.dr.ing. Alexandru BOROIU, titular la Universitatea din Pitesti. CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII PROPUNERE PENTRU COMISIA DE ABILITARE Site-ul oficial al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti: www.upb.ro/doctorat.html

Conf. Irina MOCANU / Data Processing Methods Applied in Ambient Assisted Living Systems – 19.03.2021, ora 10:00, online

Pentru evaluarea tezei de abilitare elaborată de conf. Irina Georgiana Mocanu, în domeniul de doctorat Calculatoare și Tehnologia Informației, cu funcția de bază la Facultatea Automatică și Calculatoare, Departamentul Calculatoare, propunem următoarea Comisie de abilitare. / CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII Componenta comisiei de abilitare. Site-ul oficial al Universităţii

Conf. Andreea Ioana UDREA / Biomedical Signal Analysis for mHealth and eHealth Applications – 12.03.2021, ora 15

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Ingineria Sistemelor, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ” Biomedical Signal Analysis for mHealth and eHealth Applications” elaborată de conf. Andreea-Ioana UDREA, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. / CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII  Componenta