Conf.dr.ing. Ionel Bujorel Pavaloiu / Digital transformation of activities from business, healthcare and education – 11.06.2021, ora 11.00

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Digital transformation of activities from business, healthcare and education” elaborată de conf.dr.ing. Ionel Bujorel Pavaloiu, cu functia de baza la Facultatea de Inginerie in Limbi Straine, UPB.

/ CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII

PROPUNERE PENTRU COMISIA DE ABILITARE

Site-ul oficial al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti: www.upb.ro/doctorat.html