Conf.dr.ing. Marilena Stănculescu / Contribuții și direcții de cercetare în domeniul modelării și simulării câmpului electromagnetic și fenomene asociate – 12 iulie 2021, ora 9.00

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala de Inginerie Electrica, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Contribuții și direcții de cercetare în domeniul modelării și simulării câmpului electromagnetic și fenomene asociate elaborată de conf.dr.ing.  Marilena Stănculescu, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de Inginerie Electrica, Departamentul de Electrotehnica.

CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII