SĂNĂTESCU DIANA–RAMONA (ENE) / ANALIZA CIRCUITELOR ANALOGICE NELINIARE CU METODA HIBRIDĂ / RESEARCH ON ANALYSIS OF ANALOG CIRCUITS WITH HYBRID METHOD – 18.03.2021, ora 10:00

În data de 18.03.2021, la ora 10:00, va avea loc, în cadrul facultății de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: ANALIZA CIRCUITELOR ANALOGICE NELINIARE CU METODA HIBRIDĂ / RESEARCH ON ANALYSIS OF ANALOG CIRCUITS WITH HYBRID METHOD SĂNĂTESCU DIANA–RAMONA (ENE), REZUMAT_RO /

JAN ALEXANDRU VĂDUVA / SECURITY IN AUTOMOTIVE LINUX – 26 martie 2021, ora 10

In data de 26 martie 2021, la ora 10.00 va avea loc, in cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, sedinta de dezbatere si susţinere publică, on-line, a tezei de doctorat  cu titlul SECURITY IN AUTOMOTIVE LINUX a candidatului JAN ALEXANDRU VĂDUVA REZUMAT_RO / REZUMAT_EN în domeniul fundamental  STIINŢE INGINERESTI, domeniul de doctorat CALCULATOARE SI

Conf. Andreea Ioana UDREA / Biomedical Signal Analysis for mHealth and eHealth Applications – 12.03.2021, ora 15

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Ingineria Sistemelor, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ” Biomedical Signal Analysis for mHealth and eHealth Applications” elaborată de conf. Andreea-Ioana UDREA, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. / CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII  Componenta