Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Ingineria Sistemelor, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ” Biomedical Signal Analysis for mHealth and eHealth Applications” elaborată de conf. Andreea-Ioana UDREA, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.

/ CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII 

Componenta comisiei de abilitare.

Site-ul oficial al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti: www.upb.ro/doctorat.html