conf.dr.ing. Lucian Petrescu / Modelarea și analiza dispozitivelor electromagnetice cu materiale magnetice neliniare – 12 iulie 2021, ora 10.00

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala de Inginerie Electrica, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Modelarea și analiza dispozitivelor electromagnetice cu materiale magnetice neliniare elaborată de conf.dr.ing. Lucian Petrescu, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de Inginerie Electrica, Departamentul de Electrotehnica.

CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII