Prof.dr.ing. Alexandru BOROIU / Contribuţii la modelarea traficului rutier – 09.06.2021, ora 11.00

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Contribuţii la modelarea traficului rutier” elaborată de prof.dr.ing. Alexandru BOROIU, titular la Universitatea din Pitesti.

CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII

PROPUNERE PENTRU COMISIA DE ABILITARE

Site-ul oficial al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti: www.upb.ro/doctorat.html