Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Depoluarea apelor reziduale cu conţinut de metale grele” elaborată de conf.dr.ing. Cristina MODROGAN, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Departamentul de Chimie Analitica si Ingineria Mediului.

CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII

PROPUNERE PENTRU COMISIA DE EVALUARE

Site-ul oficial al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti: www.upb.ro/doctorat.html