Conf. Irina MOCANU / Data Processing Methods Applied in Ambient Assisted Living Systems – 19.03.2021, ora 10:00, online

Pentru evaluarea tezei de abilitare elaborată de conf. Irina Georgiana Mocanu, în domeniul de doctorat Calculatoare și Tehnologia Informației, cu funcția de bază la Facultatea Automatică și Calculatoare, Departamentul Calculatoare, propunem următoarea Comisie de abilitare.

/ CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII

Componenta comisiei de abilitare.

Site-ul oficial al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti: www.upb.ro/doctorat.html