Gabriel Eduard VILCU / Geometric structures on manifolds. Submersions, submanifolds and applications – 14 iulie 2021, ora 10.00

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Geometric structures on manifolds. Submersions, submanifolds and applications” elaborată de dl Gabriel Eduard VILCU.

CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII

PROPUNERE PENTRU COMISIA  DE EVALUARE

Site-ul oficial al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti: www.upb.ro/doctorat.html