conf.dr.ing. Maria Iuliana DASCALU / Innovative Computer-based Systems to Support Evolving Learning Paradigms – 31.01.2024, ora 15, Sala de Consiliu FILS – CJ102

IOSUD/IOD UNST POLITEHNICA Bucureşti (Automatica si Calculatoare), domeniul de doctorat Calculatoare si tehnologia informatiei – a propus componenţa Comisiei de abilitare pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Innovative Computer-based Systems to Support Evolving Learning Paradigms” elaborată de conf.dr.ing. Maria Iuliana DASCALU. CV / LISTA DE LUCRARI / FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE / REZUMATUL

conf.dr.ing. Răzvan Eusebiu CRĂCIUNESCU / Technologies and applications for IoT and the future communication networks – 30.01.2024, ora 09:00, sala Orange – Campus Leu

IOSUD – UNSTPB, Școala Doctorală de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, domeniul de doctorat Inginerie Electronica, Telecomunicații si Tehnologii Informaționale, propune următoarea Comisie de abilitare pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul “Technologies and applications for IoT and the future communication networks” elaborată de conf.dr.ing. Răzvan Eusebiu CRĂCIUNESCU, cu funcția de bază la Departamentul de

conf.dr.ing. Camelia STANCIU / Contribuţii privind configurarea instalaţiilor de conversie a energiei solare în energie termică şi/sau electrică – 05.02.2024, ora 12:00, sala 2.2 (Biblioteca UNSTPB)

IOSUD/IOD UNST POLITEHNICA Bucureşti (Inginerie Mecanica si Mecatronica) propune componenţa Comisiei de abilitare pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Contribuţii privind configurarea instalaţiilor de conversie a energiei solare în energie termică şi/sau electrică” elaborată de conf.dr.ing. Camelia STANCIU, in domeniul Inginerie mecanica. CV / LISTA DE LUCRARI / FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE / REZUMATUL LUCRARII

conf.dr.ing. Bogdan FLEACA / Contribuții privind îmbunătățirea calității sistemelor organizaționale prin modele centrate pe proces – 08.02.2024, ora 10:00, Sala Senatului.

IOSUD Universitatea POLITEHNICA Bucureşti – Scoala Doctorala Antreprenoriat Ingineria si Managementul Afacerilor, domeniul de doctorat Inginerie Industriala– a propus componenţa Comisiei de abilitare pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Contribuții privind îmbunătățirea calității sistemelor organizaționale prin modele centrate pe proces” elaborată de conf.dr.ing. Bogdan FLEACA, cu functia de baza la UNST POLITEHNICA Bucuresti, Facultatea Antreprenoria, Ingineria

conf.dr.ing. Olga Maria Cristina BUCOVETCHI / Considerations regarding Critical Infrastructures Protection in Industry 4.0 – 08.02.2024, ora 12:00, Sala Senatului

IOSUD Universitatea POLITEHNICA Bucureşti – Scoala Doctorala Antreprenoriat Ingineria si Managementul Afacerilor, domeniul de doctorat Inginerie Industriala– a propus componenţa Comisiei de abilitare pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Considerations regarding Critical Infrastructures Protection in Industry 4.0” elaborată de conf.dr.ing. Olga Maria Cristina BUCOVETCHI, cu functia de baza la UNST POLITEHNICA Bucuresti, Facultatea Antreprenoria, Ingineria si Managementul

prof.dr.ing. CIRTINA Liviu Marius / Contribuții privind studiul aspectelor tehnico-economice și calitative la rezolvarea lanțurilor de dimensiuni, realizarea expertizelor tehnice și dezvoltarea de produs – 19.02.2024, ora 10.00, sala CB 212

IOSUD/IOD UNST POLITEHNICA Bucureşti (Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice) a propus componenţa Comisiei de abilitare cu titlul: ”Contribuții privind studiul aspectelor tehnico-economice și calitative la rezolvarea lanțurilor de dimensiuni, realizarea expertizelor tehnice și dezvoltarea de produs” elaborată de prof.dr.ing. CIRTINA Liviu Marius, in domeniul Inginerie industriala. CV / LISTA DE LUCRARI / FISA DE VERIFICARE

conf.dr.ing. CHIRU COSTIN GABRIEL / Building Bridges between Academia and Industry: A Career Path in AI, ML, and Water Resource Planning – 17.01.2024, ora 10.30, sala ED109

IOSUD UNST POLITEHNICA Bucureşti – Scoala Automatica si Calculatoare, domeniul de doctorat Calculatoare si tehnologia informatiei – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Building Bridges between Academia and Industry: A Career Path in AI, ML, and Water Resource Planning” elaborată de conf.dr.ing. CHIRU COSTIN GABRIEL, cu functia de

conf.dr.ing. Daniela Elena GOGOASE / Modelarea curgerilor cu suprafață liberă. Studii complexe privind energia râurilor – 14.12.2024, ora 10, sala 2.2, Biblioteca UNSTPB

IOSUD UPB – Scoala Doctorala de Inginerie Energetică, domeniul de doctorat Inginerie Energetică – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Modelarea curgerilor cu suprafață liberă. Studii complexe privind energia râurilor” elaborată de conf.dr.ing. Daniela Elena GOGOASE, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de Energetică, Departamentul de