IOSUD UPB – Scoala Doctorala de Inginerie Energetică, domeniul de doctorat Inginerie Energetică – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Modelarea curgerilor cu suprafață liberă. Studii complexe privind energia râurilor elaborată de conf.dr.ing. Daniela Elena GOGOASE, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de Energetică, Departamentul de Hidraulică, Mașini hidraulice și Ingineria Mediuluii.

CV / LISTA DE LUCRARI / FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE / REZUMATUL LUCRARII / PROPUNERE PENTRU COMISIA DE ABILITARE