IOSUD UNST POLITEHNICA Bucureşti – Scoala Automatica si Calculatoare, domeniul de doctorat Calculatoare si tehnologia informatiei – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Building Bridges between Academia and Industry: A Career Path in AI, ML, and Water Resource Planning” elaborată de conf.dr.ing. CHIRU COSTIN GABRIEL, cu functia de baza la UNSTPB, Facultatea Automatica si Calculatoare.

CV/ LISTA DE LUCRARI / FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE / REZUMATUL LUCRARII / PROPUNERE PENTRU COMISIA DE ABILITARE