IOSUD – UNSTPB, Școala Doctorală de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, domeniul de doctorat Inginerie Electronica, Telecomunicații si Tehnologii Informaționale, propune următoarea Comisie de abilitare pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul “Technologies and applications for IoT and the future

communication networks” elaborată de conf.dr.ing. Răzvan Eusebiu CRĂCIUNESCU, cu funcția de bază la Departamentul de Telecomunicații, Facultatea de Electronica, Telecomunicații si Tehnologia Informației, Universitatea Națională de Știință si Tehnologie POLITEHNICA București,

CV / LISTA DE LUCRARI / FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE / REZUMATUL LUCRARII / PROPUNERE PENTRU COMISIA DE ABILITARE